اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، رشت، اراک، شوشتر، سنندج، شوش، کرمانشاه و…در اعتراض به اجرا نشدن همسان‌سازی

گرسنه و بیکاریم، از ستمگر بیزاریم؛ این شعار بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر مشهد است. بازنشستگان همچون هفته‌های گذشته با برگزاری اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند. آنها بارها برای اجرای خواسته‌های حداقل خود دست به تجمع و اعتراض زده‌اند؛ اما همچنان گوش مسئولان بسته است. این بازنشستگان تاکنون خواسته‌های خود را از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و قانونی پیگیری کرده‌اند. در آخرین ضربه به این بازنشستگان دولت طرح همسان‌سازی را از مجلس پس گرفت. دولت با این رویکرد آب پاکی روی دست آنها ریخت.

روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، رشت، اراک، شوشتر، سنندج، شوش، کرمانشاه و… در برابر سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود تجمع کردند.

در تهران بازنشستگان در برابر مجلس تجمع کردند.

بازنشستگان خراسان رضوی با تجمع در برابر سازمان تامین اجتماعی در مشهد شعار می‌دهند: «گرسنه و بیکاریم، از ستمگر بیزاریم». «نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت».

بازنشستگان معترض در شهر رشت با شعار: «فریاد، فریاد، از این‌همه بیداد» به بی‌عدالتی حکومت اعتراض کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز،  اراک و شوشتر نیز با خواسته همسان‌سازی حقوق، در برابر سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

آنها همچون هفته‌های گذشته به خیابان آمدند تا شاید از طریق تجمع قانونی بتوانند به خواسته‌های خود برسند.