گزاراش خبرنگار لوموند از تهران؛ بی‌معنا شدن انتخابات برای ایرانیان

«آلن کاول»، گزارشگر روزنامه لوموند از تهران گزارشی پیرامون رویکرد مردم ایران نسبت به برگزاری انتخابات روز جمعه مجلس در جمهوری اسلامی تهیه کرده و در شماره روز گذشته (چهارشنبه ۳۰ بهمن) روزنامه لوموند چاپ شده است.

خبرنگار لوموند با اشاره به تورم مهار گسیخته و کاهش دایمی ارزش پول ملی، به نقل از یک روانشناس نوشته است که این روزها ایرانیان همگی احساس سرگشتگی و آسیب‌های سنگینی را یکی پس از دیگری تجربه می‌کنند.

این روانشناس با ذکر کشتار صدها نفر در اعتراض‌های خیابانی آبان ماه گذشته افزوده است که در انتخابات گذشته هم خود او به کرات رای داده و هم دیگران را به رأی دادن ترغیب کرده، اما اکنون او به این نتیجه رسیده که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بی معناست و این رژیم صرف نظر از اینکه چه آرایی در صندوق‌ها ریخته شود، مسیر خاص خود را دنبال می‌کند.

وی در خصوص کشتار صدها نفر از محروم ترین افراد جامعه در اعتراض های خیابانی آبان ماه به «آلن کاول» می‌گوید: «بسیاری از کسانی که روزی آرزوی ایرانی متفاوت را در سر می پروراندند اکنون تبعید را تنها راه نجات خود می‌دانند و دست بر قضا رژیم ایران و تصمیم گیرندگان کشور نیز ترجیح می‌دهند که در وضعیت حاضر مردم و به ویژه جوانان، کشور را به قصد تبعید ترک کنند.»

یک استاد دانشگاه نیز به خبرنگار لوموند گفته است که در ماه‌های گذشته رژیم ایران انبار دروغ‌های خود را به ته رساند و اکنون هیچکس مایل نیست در حمایت از «میانه‌روها یا برای انتخاب میان بد و بدتر» پای صندوق‌های رأی حاضر شود.

  • انتخابات ، بزرگترین دروغ و پارادوکس در حاکمیت ۴۰ ساله «جمهوری اسلامی ایران» – گفتار هفته

این استاد دانشگاه همچنین گفته است: «کسانی که تغییر نظام جمهوری اسلامی را از درون ممکن می‌دانستند نیز دیگر خود اعتقادی به این تصور ندارند. او گفته است که ایران امروز همانند گذشته در انتظار لحظات نگرانی و خوشبختی است.»

فروشندگان جزء در میدان تره‌بار محله نازی‌آباد جنوب تهران نیز به خبرنگار لوموند گفته‌اند که سال جاری از نظر اقتصادی بدترین سال است.

Share: