گزارشی از بازداشت تعدادی از فعالین مدنی در جریان تجمعی در کرج

روز چهارشنبه ۲۷ مردادماه در جریان تجمع شماری از فعالین مدنی در کرج تعدادی از حاضرین از جمله نرگس محمدی، پوران ناظمی و ناهید شیربیشه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند.

هرانا، روز چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۰، در جریان تجمع شماری از فعالین مدنی در محل جان باختن پویا بختیاری در کرج تعدادی از آنان بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند.

نرگس محمدی، پوران ناظمی و ناهید شیربیشه از جمله این افراد هستند.

خانم ناظمی و خانم محمدی اخیرا نیز در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به همراه ۷ فعال مدنی دیگر با گشایش پرونده قضایی روبرو شده بودند. این فعالین در تاریخ ۲۹ تیرماه در جریان تجمعی در حمایت از مردم خوزستان در تهران بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.

ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری (زاده ۱۹ شهریور ۱۳۷۱ – درگذشتهٔ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در مهرشهر کرج) یکی از جان‌بخاتگان اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ ایران است.


Share: