گزارشی از روز نخست تحصن سراسری معلمان در اعتراض به مشکلات صنفی

به دنبال فراخوان هفته گذشتهی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه، معلمان بسیاری از استانهای کشور از جملهفارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان 

شمالی، تهران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، قزوین، بوشهر، البرز، لرستان، خوزستان و آذربایجان غربیدست به تحصن زدند و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند. این تحصن در اعتراض به پایین بودن حقوق فرهنگیان و وضعیت معلمان زندانی شکل گرفته استمحمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران نیز در جریان تحصن امروز معلمان در بجنورد بازداشت شده است.

 امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ در بسیاری از شهرهای ایران دست به تحصن زدند.

در این روز فرهنگیان سراسر کشور از جمله در استانهایفارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان شمالی، تهران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، قزوین، بوشهر، البرز، لرستان، خوزستان و آذربایجان غربیدست به تحصن زده و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند و خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شدند.

معلمان متحصن نوشتههایی مانند «تبعیض حق معلم نیست»، «ما خواهان اجرای طرح رتبهبندی هستیم»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد»، «نه به خصوصیسازی آموزش»، «جای معلم زندان نیست»، «نه به مدارس خصوصی» «ما به تبعیض اعتراض داریم»، «آموزش به زبان مادری حق است»، «جای معلم منتقد زندان نیست»، «عدالت آموزشی، حق معلمان است» ودر دست داشتند.

همچنین محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران نیز در جریان تحصن امروز معلمان در بجنورد بازداشت شده است. گزارش شده که آقای رمضانزاده پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

هفته گذشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای ضمن انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش، نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد معلمان اعتراض کرد و از فرهنگیان کشور خواست تا روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن کرده و از حضور در کلاس درس خودداری نمایند با آگاهسازی دانشآموزان، دلایل تحصن را برای آنها تبیین نمایند.

در قسمتی از این بیانیه آمده بود: “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از بخش عظیمی از نیروی کار بخش آموزشی (بازنشسته و شاغل)، تمام مسیرها را برای تغییر این شرایط اسفناک پیموده است. معلمان بارها از روش های مختلف نظیر ملاقات با مسئولین، نامه نگاری، صدور بیانیه، راه اندازی کمپین و تجمعات صنفی خواسته های خود را بیان نموده اند اما حاکمیت و دولت یک گام مثبت برای حل معضلات بر نداشته است!”

این شورای صنفی همچنین در روزهای گذشته با انتشار مطالبی از اعلام آمادگی معملان مدارس بسیاری از شهرهای ایران برای شرکت در تحصن خبر داده بود.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین نیز با نگارش نامهای سرگشاده خطاب به سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش نوشته و گفتند: “به استحضار جنابعالی میرساند که جمع کثیری از همکاران فرهنگی شما در آموزش و پرورش کل کشور در روزهای یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ و دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ در اعتراض به وضعیت معیشتی و خواستهای بحق آموزشی و منطبق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، در محیط کار خود حاضر و از حضور در کلاسهای درس امتناع خواهندکرد. لذا چنانچه مایل باشید به شکلی اتفاقی یا با دعوت قبلی همکاران در چند مدرسه دخترانه و پسرانه حضور بهم رسانید تا از نزدیک با درد دلهای همکارانتان و چگونگی به انجام رساندن این خواستها که شخص جنابعالی هم در برنامههای تلویزیونی و مصاحبههای رسمی به بخشی از آنان صحه گذاشتهاید و آنان را برحق میشمارید، همت گمارید”.

لازم به ذکر است یکی دیگر از خواستههای فرهنگیان در این تحصن سراسری آزادی معلمان دربندی همچون محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی واست.

Share: