الیاس میرکازهی، یاسین میرکازهی و آرش رضائی نوجوان ۱۷ ساله دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، یک نوجوان در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شده است.

هویت وی “آرش رضائی، ۱۷ ساله و ساکن شیراز” توسط هرانا احراز شده است. این نوجوان در حال حاضر در زندان عادل آباد شیراز بسر میبرد.

یک منبع مطلع در رابطه با بازداشت وی به هرانا گفت: “آرش تنها ۱۷ سال دارد و از خانواده ای با شرایط اقتصادی نامناسب است. نیروهای امنیتی او را در جریان اعتراضات سراسری به دلیل آنچه که کتک زدن یک بسجی عنوان کرده اند بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل کردند. بی خبری از وضعیت این نوجوان نگرانی خانواده و نزدیکان وی را در پی داشته است.”

در خبری دیگر، به گزارش حال وش دو شهروند اهل زاهدان که نسبت برادری با یکدیگر دارند به نام های الیاس میرکازهی و یاسین میرکازهی (ریگی) علیرغم گذشت ۳۴ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری بسر میبرند.

تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت این شهروندان باعث نگرانی خانواده و نزدیکان آنها شده است.

آنها در تاریخ ۲۲ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بودند.