چین به تازگی «قوانین تعامل» را در مورد اتحاد مجدد تایوان وضع کرده است. این مطلب از جانب رسانه‌های غربی نادیده یا بی‌اهمیت گرفته شده است، اما سندی بسیار مهم و قابل ملاحظه است. متالیک من این سند را به بحث می‌گذارد.

این سند فراگیر و صریح است. چین به روشنی – با جزيیات مفصل – آن‌چه رخ خواهد داد و چگونگی آن‌را توضیح می‌دهد.

* تایوان مانند هنگ کنگ و ماکائو مجدداً با چین متحد خواهد شد.
* تایوان نظام اداری خود را حفظ خواهد کرد.
* تایوان به منابع عظیم سرزمین اصلی چین دسترسی کامل خواهد داشت.
* شهروندان تایوانی به طور خودکار تمام اسناد شهروندی را دریافت می‌کنند و اسناد سکونت نیز به طور خودکار به «ثبت خانوار» منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
* تایوان در دولت چین نمایندگی قابل توجهی خواهد داشت.
* چین هیچ شهروند تایوانی را مورد اذیت، آزار و هجمه قرار نخواهد داد، چون شهروندان چین هستند، مگر آن‌که از جانب دولت بیگانه به کار مشغول باشند.
*  هیچ دخالت خارجی قابل قبول نیست.
* اگر دخالت خارجی رخ دهد، چین به جنگ آن ملت خارجی و همه نیروها خواهد رفت و از «ترفندهایی» که در اختیار دارد، استفاده خواهد کرد. هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.
* هر گونه اظهار نظر دخالت خارجی، کمک مالی، تدارک و تحریک دخالت در روند تجدید اتحاد یک «خط قرمز» جنگ‌افروزانه تلقی می‌شود.
* دولت خارجی به چشم دشمن در روند اتحاد مجدد دیده می‌شود، نه مردم تایوان.
*  تایوان مجاز نیست به احزاب سیاسی‌ای که جنبش‌های جدايی‌طلب را ترغیب می‌کنند، اجازۀ عمل بدهد. آن‌ها باید منحل و سپس ممنوع شوند.

و بسیار مطالب دیگر که در «خبرهای» کشورهای غربی گزارش نمی‌شود، اما چین وضعیت را به عیان بیان کرده است.

تتارنگاش

عدالت

جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

نویسنده:

رابرت ونراکس – متالیک من

مترجم:

م. قربانی

برگرفته از:

گرینویل پُست

منتشر شده در تاریخ:

۱۵ اوت ۲۰۲۲