24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

گزارش روزنامه هم‌میهن درباره افزایش بیماری‌های اعصاب و روان در یک سال گذشته 

روزنامه هم‌میهن در گزارشی از افزایش شمار افراد مبتلا به «اختلال روانی» در یکسال گذشته خبر داده است.
این روزنامه به نقل از داروخانه‌داران بنا به «مشاهدات میدانی» نوشته که از هر پنج نسخه مراجعه‌کننده به این داروخانه یکی به داروهای اعصاب و روان و ضد افسردگی مرتبط است.
این گزارش اضافه کرده که بیشتر مراجعین برای این نوع داروها زنان وجوانان هستند.
مشکلات زیاد اقتصادی، انسداد سیاسی و اجتماعی ازجمله عوامل تشدید بیمارهای اعصاب و روان بوده و در عین حال کاهش امید اجتماعی به این وضعیت دامن زده است.