01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

گسترش اعتراضات کارکنان صنعت نفت و گاز؛ بازنشستگان همچنان در خیابان

طی امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه و دیروز سه شنبه اعتراضات کارگران و کارکنان صنعت نفت وگاز در جنوب کشور و بازنشستگان تداوم یافت. امروز و دیروز کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به اعتراضات و برپایی تجمعات تداوم دادند. روز گذشته همچنین کارکنان اخیرالاستخدام شاغل در مناطق عملیاتی وزارت نفت در چندین منطقه عملیاتی دست به برپایی تجمعات اعتراضی زدند. بازنشستگان نیز طی دیروز و امروز در چند شهر به اعتراضات خیابانی خود ادامه دادند. امروز همچنین بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند.

امروز چهار‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مانند روزهای گذشته دست به تجمع زدند. این کارکنان دیروز نیز تجمع مشابهی برگزار کرده بودند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌های زیر است:

حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی
عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت

کارکنان اخیرالاستخدام شاغل در مناطق عملیاتی وزارت نفت نیز دیروز در چندین منطقه عملیاتی جمعات اعتراضی همزمان داشتند.

روز گذشته، سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از کارکنان اخیرالاستخدام وزارت نفت شاغل در مناطق عملیاتی اروندان، مناطق نفتخیز، زاگرس جنوبی، ملی‌حفاری، پالایشگاه دالان، نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز غرب(چشمه خوش) نسبت به نحوه‌ی تعیین کف حقوق و مزایای به شکل حداقلی و بی‌عملی و عدم پاسخگوئی مسئولان به خواسته‌های آنان دست به اعتراض زدند.

امروز چهارشنبه ۱۷ آبان، همچنین بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت اهواز نسبت به دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت برای سومین روز متوالی مقابل صندوق بازنشستگی صنعت نفت غرب دست به تجمع زده و خواستار ابطال مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی شدند.

تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی

امروز چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش در تداوم اعتراضات خود نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً و مقابل دفتر نماینده‌ی مجلس این شهر دست به تجمع زدند.

دیروز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در کرمانشاه، سنندج و ایلام نیز مجدداً و مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند.