گسترش اعتصابات در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی!

بر اساس آخرین خبرها، کارگران مناطق اقتصادی و پتروشیمی و کارکنان شرکت نفت و گاز به طور همزمان در بخش های وسیعی از مناطق جنوب کشور دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب گسترده که از صبح امروز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ از طرف کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان آغاز شده است، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان این مناطق اقتصادی صورت گرفته است.            

همچنین موج  دوم اعتصابات نیروهای پایپینگ برای افزایش حقوق..و حقوق  های  عقب  افتاده از برج ۱۲ ۹۷   تا  امسال در پترو پالایش کنگان آغاز گردید!

مزدهای معوقه- مزدهای حداقلی!

Share: