گسترش اعتصابات سراسری کارگران و موج پیوستن کارگران بیشتر به «کمپین ۱۴۰۰

با شروع اعتصابات کارگران شرکت‌های پتروشیمی و نفت وگاز، کارگران و کارکنان بیشتری  به «کمپین ۱۴۰۰» پیوستند

 با اعلام اعتصاب سراسری از طرف کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور، کارگران بسیاری به این اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران که به « کمپین ۱۴۰۰» نامگذاری شده است، همچنان مورد توجه کارگران محروم زیادی قرار گرفته است. کارگران و کارکنان زیادی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند، در شرکت‌ها‌ و شهرهای مختلفی به این اعتصاب پیوسته‌اند.

حمایت از « کمپین ۱۴۰۰» همچنان ادامه دارد و موج بیشتری از پیوستن کارگران اعتصابی به این کمپین ادامه دارد.  روز پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰، کارگران شرکتهای زیر نیز دست از کار کشیده و به این کمپین اعتصابی پیوستند:

۱- شروع اعتصاب نیروهای کنسرسیوم پروژه بید بلند خلیج فارس در بهبهان

۲- اعلام اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی دی‌پلیمر در عسلویه

۳- اعلام اعتصاب کارگران شرکت‌های جهان پارس و ایکو در پروژه نفتی سروک واقع در میدان نفتی آذر

۴-اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

۵-  شروع اعتصاب کارگران ارتباط فجر

۶- شروع اعتصاب کارگران شرکت ساز و فرافن قشم

۷- شروع اعتصاب کارگران پروژه‌ای بید بلند ۲ ماهشهر

۸- اعلام اعتصاب شرکت فولاد بوتیا کرمان

۹- شروع اعتصاب کارگران بخش برق و ابزار دقیق بهین پالایش قشم

۱۰-کارگران سازه شرکت جهان پارس نیز از روز دوم تیرماه به این اعتصاب سراسری پیوستند.

کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگا‌ه‌ها، از سال گذشته همواره خواستار رسیدگی به مشکلات‌شان بوده‌اند. اما تاکنون هیچ‌گونه رسیدگی به مشکلات آنها نشده و هیچ مسئولی نیز حاضر به پاسخگویی به آنان نبوده است.

این کارگران، خواهان آن هستند که استخدام رسمی شوند. علاوه بر‌آن، خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی هستند. اما تاکنون نه تنها به خواسته آنها توجهی نشده که حتی با سرکوب و تهدید از طرف حراست‌های شرکت‌هایشان مواجه شده‌اند.

اخراج فله‌ای کارگران پاسخ کارگران اعتصابی

در روز اول تیر پالایشگاه نفت تهران ۷۰۰ تن از کارگران قراردادی را که به «کمپین ۱۴۰۰» پیوسته و اعتصاب کرده بودند را از کار اخراج نمودند. این اعتصابات از هفته پیش شروع شده و گسترش قابل توجهی یافته است. هرچند که مسئولین مربوطه سعی نموده‌اند با انواع ترفند‌ها و تهدید‌ها جلوی گسترش آنرا بگیرند. اما « کمپین ۱۴۰۰» تاکنون از طرف کارگران مورد استقبال قرار گرفته و همچنان رو به گسترش است.

Share: