در ادامه اعتصاب کارگران نفت، پتروشیمی و گاز؛ کارگران پروژه‌ای شرکت IGC به اعتصاب ۲۰ـ۱۰پیوستند. کارگران پروژه‌ای شرکت IGC زیر مجموعه پروژه‌ مجتمع گاز NGL3100، در منطقه دشت عباس شهرستان دهلران مشغول به ‌کار هستند. همه نیروهای اجرایی و دفتری این پروژه وارد اعتصاب شده‌اند.

با خودداری وزارت نفت و پیمانکاران وابسته به آن از برآورده کردن خواسته نفتگران، هر روز که می‌گذرد کارگران بیشتری به اعتصاب می‌پیوندد.

روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در راستای گسترش اعتصاب کارگران نفت پتروشیمی و گاز، کارگران پروژه‌ای شرکت IGC شاغل در زیر مجموعه پروژه‌ مجتمع گاز NGL3100، در منطقه دشت عباس کارگران به اعتصاب پیوستند. همه نیروهای اجرایی و دفتری این پروژه به‌طور یک‌پارچه با تعطیل کردن کارگاه‌ها وارد اعتصاب شدند.

همچون همه اعتصابیون، این کارگران پروژه‌ای شرکت IGC  نیز خواستار افزایش دستمزدها و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند. 

کارگران می‌‌گویند که کارفرمایان به‌جای رسیدگی به خواسته‌ها و مشکلات اعتصابیون، آنها را به اخراج تهدید کرده‌اند.

خواسته کارگران تازه پیوسته به اعتصاب کارگران نفت پتروشیمی و گاز همان خواسته کارگران اعلام شده است.

اصلی‌ترین خواسته در اعتصاب کارگران نفت پتروشیمی و گاز برقراری شیفت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است.

مراکز اعتصاب کارگران نفت پتروشیمی و گاز که عمده آنها کارگران پروژه‌ای هستند، تا روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه به قرار زیر است:

ـ کارگران پیمانی پروژه ای نفت در نیروگاه BOO در عسلویه

ـ کارگرن داربست‌بند پروژه‌ای شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان

ـ کارگران پروژه‌ای پیمانی شاغل پتروشیمی بوشهر

ـ کارگران پتروکیان راکی در پتروشیمی هنگام

ـ کارگران داربست‌بند پیمانکاری علیخانی شاغل در پتروشیمی کیان واقع در عسلویه

ـ دو پتروشیمی پتروکیان

ـ کارگران شرکت فرجود (پیمانکاری منوچهر موسوی) سایت ۱ پتروشیمی بوشهر در عسلویه جاده پارسیان به کنگان

ـ کارگران پروژه‌ای شاغل در فاز ۱۳ عسلویه

ـ کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن سبز عسلویه

ـ کارگران پروژه ای جهانپارس شاغل در فاز ۲ پالایشگاه بید بلند بهبهان

-کارگران شرکت فرادست انرژی زیما طرف قرارداد شرکت سازه پاد پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان

-کارگران پروژه‌ای میدان گازی هما و شانول

-کارگران پروژه‌ای شرکت IGC شاغل در زیر مجموعه پروژه‌ی مجتمع گاز NGL3100

سال گذشته با وجود اعتراضات گسترده، اما کارفرمایان و پیمانکاران وزارت نفت با حمایت این وزارتخانه با دادن وعده‌های دروغین کارگران را به کار بازگرداندند. اما کارگران که اعتماد خود را از دست داده بودند، بارها با اعتصاب دوباره چرخ‌های تولید و درآمدهای نجومی آنها را متوقف کردند.

آنها در اعتراض به سطح پایین حقوق و مزایای دریافتی و عدم همخوانی آن با تورم و گرانی و همچنین نوبت‌های کاری سخت، دست به اعتصاب زدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.