زندانیان سیاسی مستقر در زندان تهران بزرگ، از اقدامات جدید سازمان زندان‌ها در راستای گسترش کار اجباری در این زندان خبر دادند. این زندانیان با انتقال اخبار زندان به بیرون از زندان، از نقض فاحش حقوق بشر در این زندان خبر دادند. زیرا سازمان زندان‌ها، زندانیان را در ابعاد کلان برای بیگاری کشیدن و کار اجباری می‌برد.

زندان تهران بزرگ از جمله زندان‌هایی است که تعداد زیادی از زندانیان را در خود جای داده است. اخباری که تاکنون از این زندان به بیرون درز کرده است، حکایت از فشارهای زیادی بود که به زندانیان اعمال می‌شد. عمده این فشارها، در زمینه‌ مکان خواب، کمبود غذا، مشکل تهیه آب آشامیدنی، نبود پزشک و دارو و امکانات اولیه زندگی بودند. اما خبرهایی که روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از این زندان رسیده، جدید از آن است که بیگاری کشیدن از زندانیان و بردن آنها برای کار اجباری نیز اضافه شده است.

احیای اردوگاه‌های کار اجباری

زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ اطلاع داده‌اند که در این زندان اردوگاه های کار اجبـاری دائر شده است. استثمار زندانیان و نقض حقوق بشر در این زندان روز به‌ روز در حال گسترش است. زندانیان اطلاع داده‌اند که تعداد زیادی از زندانیان مستقر در این زندان را بدون دریافت هیچ حقوقی به کار اجباری می‌برند. کارهایی سنگین که موجب فرسایش جسم و جان زندانیان می‌شود.

یکی از زندانیان سیاسی در این زمینه گفته است: «گویی اردوگاه‌های کار اجبـاری شوروی و آلمان نازی احیا شده‌اند». زندانبان‌ها با خشونت تمام زندانیان را برای بیگاری و انجام کار اجبـاری می‌برند.