چهره‌ شهرهای کشور با تشدید فقر و مشکلات اقتصادی رنگ دیگری به خود گرفته است. این فقر ترکیب کودکان کار در کشور را تغییر چشمگیری داده است. پیش از این جمعیت کودکان کار ایرانی بسیار کمتر از کودکان کار غیر ایرانی بود؛ اما در حال حاضر تعداد کودکـان کار ایرانی بشدت افزایش یافته است.

آمارهای دولتی بسیار متناقض و غیرواقعی است. طبق آخرین آمارهای رسمی منتشره در سال ۹۹، تعداد کودکـان کار در ایران ۷۰ هزار نفر است؛ اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کاردر سال ۹۶ تعداد کودکـان کار را ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود.

 یک عضو سابق هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از این آمار کودکـان کار را بین ۳ تا ۷ میلیون نفر اعلام کرده بود. یک علت نبود آمار دقیقی از این کودکان، هراس آنها از دستگیری و یا جدا شدن از خانواده‌هایشان می‌باشد.

اعلام نشدن آمار رسمی از کودکـان کار

با تشدید وضعیت اقتصادی در کشور از سال ۹۹ دیگر هیچ آمار رسمی از کودکـان کار در ایران منتشر نشده است. مرکز تحقیقات رفاه دانشگاه علوم بهزیستی به تازگی طی گزارشی، آماری از تعداد این کودکان اعلام کرده است. اما مقامات دولتی در این رابطه اظهار نظری نکرده‌اند.

در این گزارش آمده است:

«تعداد کودکـان کار در سال ۱۳۹۵ برابر با ۴۶ درصد ایرانی و ۵۳ درصد کودکان افغانستانی بود که در سال ۱۳۹۹، کودکان ایرانی ۶۲.۵ درصد و کودکان اتباع افغانستانی به ۳۷.۵ درصد تغییر پیدا کرد.»

به این ترتیب هر سال با گسترش فقر کودکان بیشتری برای تامین نیازهای خانواده و یا کمک مالی به آنها راهی خیابان می‌شوند.

یک فعال حقوق کودکان در این رابطه می‌گوید:

«در دوران کرونا و تورم، بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی ناشی از آن، تعداد کودکـان کار به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع کودکان، یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌های اجتماعی و از قربانیان اصلی این وضعیت بوده‌اند. چرا که وقتی خانواده دچار بیکاری، فقر و استیصال ‌شود، به ناچار برای بقاء خود، فرزندش را وارد بازار کار می‌کند.»

رابطه فقر و افزایش کودکـان کار

فقر علت اصلی افزایش کودکـان کار است. زمانی که حداقل دستمزد یک کارگر کمتر از نصف خط فقر می‌باشد، بایستی در انتظار افزایش بیشتر کودکـان کـار هم باشیم. سیاست‌های غارتگرانه سران حکومت تنها به فقر بیشتر مردم ایران منجر شده است. این فقر زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کرده است.

اعتراضات در سال ۱۴۰۱ با افزایش فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته بیشتر هم خواهد شد. در اعتراضات آبان ۹۸ کودکـان کـار نقش بسزایی داشتند. اعتراضات بعدی نیز نشان داد، آنها آماده ایفای نقش خود در گسترش آن اعتراضات بوده‌اند.