گفتگو با وکیل محمد جراحی

نقی محمودی وکیل و يك فعال سیاسی مدنی است که اکثر پرونده های سیاسی فعالین مدنی و کارگری،  خصوصا در آذربایجان را به عهده  داشته است. اگر چه به خاطراینگونه  فعالیت ها، جمهورى اسلامى جواز وکالت او را باطل كرده است، ولى او هم چنان به دفاع خود از از زندانیان سیاسی ادامه ميدهد .
نقى محمودى همچنين وكالت محمد جراحى را هم بعهده داشته است كه به همين خاطر گروه تلگرامی “آزادی، برابری، انسانیت” مصاحبه اى با ايشان انجام داده است.
آزادی، برابری، انسانیت :  آقاى محمودى، با تشكر از شما كه در اين مصاحبه شركت ميكنيد، اولين سئوال من از شما اين است كه شما  چه زمانی وکالت محمد جراحی فعال کارگری را  به عهده داشتید و چه اقداماتى در دفاع از اين فعال كارگرى و براى آزادى او از زندان انجام داديد؟
نقی محمودی : من در سال ۹۰ وکالت زنده یاد محمد جراحی را بدون دریافت حق الوکاله قبول کردم. آن زمان پرونده به لحاظ قطعیت حکم محکومیت حبس صادره به اجرای احکام کیفری ارسال شده بود و موکلم به زندان اعزام شده و در حال تحمل حبس بود. من توانستم با یک ایراد شکلی پرونده را مجددا به دادگاه تجدیدنظر برگردانم و حبس قطعی اش را به حالت تعلیق درآورم که منتهی به آزادی زنده یاد جراحی شد.البته چند روزی در آزادی اش تعلل کردند که بعد از نامه نگاری های زیاد به اجرای احکام کیفری و زندان تبریز، نهایتا آزادی اش محقق شد.
و زمانی که مجددا به همراه زنده یاد شاهرخ زمانی دستگیر شد و پنج سال حبس بدون مرخصی را تحمل کرد، پروانه وکالتم باطل و ضبط شده بود. به این خاطر، علیرغم  مراجعه ها نتوانستم وکالتشان را قبول کنم و تنها کاری که از دستم برمی آمد ارائه ی مشاوره بود.
آزادی، برابری، انسانیت :  جمهوری  اسلامی محمد جراحی  را با چه اتهام هايی پنج سال پشت میله ها نگه داشت؟
نقی محمودی :   تلاش برای ایجاد تشکل کارگری و چاپ نشریات کارگری تنها کاری بود که او و شاهرخ انجام داده بودند که با اتهامات عدیده ای از قبیل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مواجه شدند.
آزادی، برابری، انسانیت :  شما بعنوان وکیل محمد جراحی، سیاست جمهوری اسلامی در داخل زندان نسبت به فعالین سیاسی و خصوصا  فعالین کارگری را چگونه ارزیابی میکنید؟
نقی محمودی :  سیاست مقامات قضائی و مسئولین زندان، نسبت‌ به تمام دگراندیشان و زندانیان سیاسی، سیاستی خشن و بی رحم‌است و نسبت به افرادی که درپی ایجاد تشکل، گروه یا سازمان هستند بی رحم تر.
فعالین کارگری کسانی هستند که طعم تلخ و سنگین سیاست بی رحم تر را با اعماق وجودشان، درک می کنند. به همین سبب نیز آماج احکام سنگین قرار داشته و حتی از حقوق زندانیان طبق مقررات زندان های جمهوری اسلامی ایران از قبیل مرخصی معمولی، استعلاجی و فوت بستگان نزدیک برخوردار نیستند. نمونه ی بارز آن زنده یاد شاهرخ زمانی است که حتی نتوانست برای عروسی دخترش و فوت مادرش از یک ساعت مرخصی استفاده کند.
آزادی، برابری، انسانیت :  شما چه کسانی راعاملین  مرگ محمد جراحی می دانید؟  آیا به نظر شما  مسببین این رویداد را باید روزی  پشت میز محاکمه کشاند؟
نقی محمودی :  من مرگ شاهرخ زمانی در زندان و مرگ تدریجی محمد جراحی که از داخل زندان شروع و در بیرون از زندان به فوت وی منجر شد را مستقیما متوجه مسئولین قضائی و زندان های جمهوری اسلامی ایران می کنم.
شرایط سخت و طاقت فرسای زندان ها از  نظر وضعیت بهداشت و درمان و سیستم سرمایش و گرمایش از سوئی و صدور احکام حبس سنگین از سوی دیگر، زندانی را از پای درمی آورد.
آزادی، برابری، انسانیت:  از نظر شما، بعنوان وکیلی که سالها تجربه وکالت را پشت سر دارید،  اطلاع رسانی گسترده و رسانه ای شدن پرونده های سیاسی  فعالین چقدر در آزادی آنها  موثر است؟
نقی محمودی :  شخصا معتقدم و بارها در تبریز هم بر این امر تاکید داشتم که اطلاع رسانی و مداخله ی وکیل در پرونده های سیاسی باعث می شود که دست مسئولین قضائی و زندان، در آزار و اذیت مضاعف زندانی کوتاه شود.هر چند مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره سعی می کنند که عدم توجه به فشارهای بین المللی را تبلیغ کنند ولی واقعیت غیر از این است و فشارهای بین المللی باعث تزلزلشان می شود.بنابراین، به هر وسیله ی ممکن، سکوت خبری نسبت به وضعیت زندانی را باید شکست. شکستن سکوت، اولین قدم در راه شکستن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است

Share: