یادآوری هجوم چماقداران خانه کارگر و شوراهای کار به محل سندیکای کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مطلبی هجوم وحشیانه چماقداران خانه کارگر و شوراهای کار را در ۱۹ اردیبهشت ۸۴  به محل نوپای این سندیکا یادآوری نموده و نوشته است:

«یاد آوری همه ساله ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ یکی از ضروریاتی است که جنبش کارگری باید همواره  آن را به جامعه کارگری یادآوری کند.

با توجه به گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سال‌های اخیر و امروز باز هم عوامل خانه کارگر با حمایت عوامل امنیتی دست بکار شده‌اند و از آن جا که تعدادی از این نمایندگان فرمایشی و کارفرمایی بازنشسته شده‌اند، همچنان با القاب پیشکسوتان و نام‌های خاص و شعارهای فریبنده درصدد منحرف کردن اعتراضات کارگران و بازنشستگان در راستای منافع کارفرمایان و عوامل امنیتی هستند.

بطوری که در اعتراضات ۲ ساله و مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران هفت‌تپه رد پای این تشکل‌های دست‌ساز و مطیح حاکمیتی کاملا مشهود می‌باشد.

در سال گذشته و ۲ ماه اول سال جاری، بازنشستگان با ادامه اعتراضات مستمر خود در تهران و هم زمان در دهها شهر کشور توانستند به حداقل‌هایی از خواسته‌ها و مطالباتشان دست پیدا کنند که البته تا مطالبات واقعی و در سطح تورم امروز، فاصله زیادی دارد و همچنان حقوق دریافتی اکثریت این زحمت‌کشان، فاصله زیادی با خط فقر و هزینه‌های حداقلی امروز زندگی دارد.

اما این نمایندگان به اصطلاح پیشکسوت از تریبون‌ها و منابع دولتی که در اختیار دارند، چنان بوق وکرنایی راه انداخته‌اند که گویا تمامی مشکلات بازنشستگان حل شده و طوری در کانال‌هایشان و رسانه‌های در اختیار دولتی‌شان  اعلام می‌کنند که در واقع بازنشستگان باید برای تشکر و دست‌بوسی و پایان اعتراضات نزد مسئولین بی‌درد بیایند.

حمله سازماندهی شده عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی ضدکارگر ده‌گانه شرکت واحد، در نوزدهم اردیبهشت  سال ۱۳۸۴ به محل دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفته است

. این چماقدارها در حالی که حمایت پلیس و عوامل لباس شخصی‌ها را داشتند، در محل دفتر سندیکا را شکستند و اعضای حاضر در دفتر را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و هر چه را که توانستند بردند و باقی وسایل سندیکا را هم شکستند و خرد کردند. پلیس و عوامل امنیتی هم فقط فیلم می‌گرفتند و نظارگر بودند.

این حمله وحشیانه  ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت اعضای مسئول خانه کارگر و اعضای ده‌گانه شوراهای فرمایشی کار شرکت واحد وقت، با کمک مدیرعامل و عوامل امنیتی در جهت جلوگیری از شکل‌گیری و احیای مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفت که خوشبختانه با آگاهی و مقاومت رانندگان و کارگران شرکت واحد این توطئه ضدکارگری که در واقع استقلال جنبش کارگری را نشانه گرفته بود به شکست انجامید.

این تشکل‌های تحمیلی به کارگران، تاکنون بطور مرتب با همراهی عوامل امنیتی و قضایی با انواع فشارها از قبیل اخراج و تهدید و احکام سنگین برای  فعالین سندیکایی تلاش کرده‌اند که این فعالین آگاه و پیشرو را از صحنه حق‌خواهی وحق‌طلبی حذف کنند.

جنبش کارگری باید آگاه باشد، یکی از موانعی که بسیار در سرکوب کارگران و استقلال تشکل‌های کارگری و از بهم پیوستن اعتراضات امروز بازنشستگان جلوگیری کرده و نقش بسزایی داشته است، همین عناصر و عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و کانون‌های هماهنگی شوراها بوده‌اند که رد پایشان در تمام سال‌های گذشته و امروز بطور مشهود به چشم می‌خورد .

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می‌دارد تنها راه برون رفت از این وضعیت اسفناک حاکم در جامعه ایجاد یک شورای متحد و یکپارچه مابین تمامی زحمت‌کشان و مزدبگیران و ایجاد تشکل‌های سندیکایی و مستقل کارگری درمحیط‌های کار برای سازماندهی کردن اعتراضات کارگران تا رسیدن به مطالبات واقعی فرودستان و مزدبگیران در جامعه می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: