01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

یکشنبه؛ تداوم و گسترش اعتصابات و تجمعات کارگران فولاد و نفت، بازنشستگان و پرستاران

روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه اعتصابات و اعتراضات کارگران، بازنشستگان و پرستاران تداوم و گسترش یافت. کارگران فولاد اهواز برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند. کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز در جنوب در چندین منطقه از جمله منطقه عملیاتی سیری، چابهار، آغاجاری، بندر ماهشهر و اهواز برپایی تجمعات اعتراضی خود تداوم بخشیدند. بازنشستگان معادن، صنعت نفت و تامین اجتماعی نیز در چندین شهر با برپایی تجمعات اعتراضی و راهپیمایی به اعتراضات خود ادامه دادند. همچنین پرستاران در کاشان تجمع اعتراضی برپا داشتند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز دومین روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی خود در اهواز را با شعار «کارت یک نفر بسته شد، درهای شرکت بسته میشه»! برپا کردند.
کارگران تمامی بخش‌های گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به بی توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات و با خواست اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق و بازگشت به کار همکاران اخراجی اعتصاب کرده و دست به تجمع و راهپیمائی زدند. کارگران شعار می دادند: کارگر میمیرد  ذلت نمی پذیرد!

همچنین کارکنان و کارگران رسمی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای چندمین روز متوالی طی هفته های اخیر به اعتصابات و برپایی تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. امروز دامنه این اعتراضات گسترده تر بود. از جمله کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره سیری در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و سکوت مسئولین امر دست از کار کشیده و تجمع گسترده ای برپا کردند. خواسته های این کارکنان، حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی است.

همچنین کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به اعتصاب و برپایی تجمع خود ادامه دادند. اعتراضات این کارکنان طی هفته‌های متوالی با مطالباتی از جمله حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی و عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت به برپایی تجمعات اعتراضی مبادرت می کنند.

در چابهار نیز امروز کارگران شرکت بستاب بنا پتروشیمی پلی الفین سینا بخاطر برآوردهنشدن مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

همچنین در بندر ماهشهر هم تجمع و راهپیمایی  اعتراضی سراسری کارکنان رسمی وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی ، در اعتراض به ادغام صندوق نفت با دیگر صندوق ها را شاهد بودیم.

همچنین کارکنان ستادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واقع در اهواز در اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی دست به تجمع گسترده ای زدند.

بازنشستگان معادن، صنعت نفت و تامین اجتماعی امروز در چندین شهر کشور دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند. در تهران این تجمع با هجوم نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد در برابر صندوق بازنشستگی  فولاد کشور همراه بود. بازنشستگان شعار می دادند: پلیس برو دزدو بگیر.

تجمعات امروز بازنشستگان در چندین شهر از جمله تهران، کرمانشاه، شوش، اهواز، اصفهان و… برگزار شد. تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد – ساکن تهران، در مقابل ساختمان‌صندوق بازنشستگی فولاد انجام گرفت.

بازنشستگان فولاد، خواستار پرداخت کامل معوقات سال ۱۴۰۰، حفظ ماهیّت فولادی با تغییر مفاد پیش‌نویس اساس‌نامه صندوق بازنشستگی فولاد، تکمیل اجرای طرح همسان‌سازی بر مبنای ویژگیهای شاغل فولادی، رفع مغایرتهای قانونی در صندوق بازنشستگی فولاد، قبل از تعیین هر چشم‌اندازی برای صندوق مذکور، بازگشت جایگاه واقعی صندوق فولاد  در برنامه هفتم توسعه هستند.این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی و‌ امنیتی روبرو شده و تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شده‌اند.

تجمع اعتراضی  پرستاران در مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پرستاران کاشان و آران و بیدگل صبح امروز در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کاشان تجمع  اعتراضی برگزار کردند.

اعتراض کارگران معدن سنگ آهن خواف به قراردادهای سه‌ماهه: امنیت شغلی نداریم

▫️جمعی از کارگران «معدن سنگ آهن خواف» نسبت به وجود «قراردادهای موقت سه‌ماهه» و نبود «امنیت شغلی» اعتراض و اعتصاب کردند.