یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید در، سلماس سوخت

یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید در، در سلماس سوخت!

در یکی از کارخانجات بزرگ تولید در، در شهر سلماس دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

آتش‌سوزی در این کارخانه به حدی گسترده بوده که هنوز آتش‌نشانان و کارگران این واحد صنعتی موفق به مهار آتش‌سوزی نگردیده‌اند.‌

سلماس به عنوان مهد دَر سازی آذربایجان شناخته می‌شود و نزدیک به ۸۰ درصد کارگران این شهرستان در کارخانجات دَر سازی مشغول به کار می‌باشند.

Share: