01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

یک ‌سوم کودکان جهان از کمبود آب رنج می‌برند

به‌گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از هر سه کودک در جهان یک کودک از کمبود آب رنج می‌برد.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف دوشنبه ۲۲ آبان / ۱۳ نوامبر گفت پیامدهای تغییرات اقلیمی ویرانگر است و تقریباً ۷۴۰ میلیون کودک و نوجوان در مناطقی زندگی می‌کنند که سطح آب‌های زیرزمینی رو به کاهش و خطر خشکسالی در حال افزایش است و منابع آب محدود شده است. 

راسل افزود آب آشامیدنی ناکافی عامل اصلی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل پیش‌گیری به‌ویژه در میان کودکان خردسال است.

بر اساس این گزارش، کودکان در جنوب آسیا بیشترین آسیب را از کمبود آب می‌بینند. همچنین در شمال آفریقا و خاورمیانه دسترسی به آب محدود است.