بحران معیشتی، اخراج از کار و تاخیر درپرداخت دستمزدها اصلی‌ترین دلایل اقدام به خودکشی کارگران است. در سه ماه گذشته بیش از ۱۰ کارگر اقدام به خودکشی منجر به مرگ داشته‌اند. یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی نه تنها مشکلات مالی مردم رفع نشده بلکه افزایش چندین برابری هزینه‌های زندگی اقشار آسیب‌پذیر را به سمت خودکشی سوق داده است. ۱۰ مورد خودکشی کارگران در کمتر از ۳ ماه نشان‌دهنده اوج فشارهای اقتصادی بر این قشر جامعه می‌باشد. سایر اقشار جامعه نیز متاثر از این سیاست‌های اقتصادی هستند تنها در کمتر از یک هفته چهار جوان در استان کردستان اقدام به خودکشی منجر به مرگ کرده‌اند.

خودکشی کارگران به عنوان یک راه اعتراض به وضع موجود

یک پژوهشگر امور اجتماعی اقدام به خودکشی کارگران را شورش و اعتراض آنها به وضع موجود دانسته و می‌‌گوید:

«می‌توان گفت كه اين انتخاب، ارتباط تنگاتنگی با معيشت و زندگی مردم دارد و حتما سياست‌های اقتصادی و نااميدی از آينده و يافتن مفر خروج از اين بحران روحی روانی و معيشتی كه منشا بسياری از بحران‌هاست عامل موثر در اين انتخاب افراد بوده است. قطعا بسياری از مردانی كه دست به خودسوزی می‌زنند نسبت به خانواده و نزديكان‌شان تعهداتی دارند كه خود را از اجرای اين تعهدات و تامين نياز اوليه خانواده ناتوان ديده‌اند و همزمان، با برخوردهای بسيار غيرانسانی كارفرما يا افرادی كه بر معيشت و زندگی آنها تاثير دارند، مواجه شده و خود را ناتوان از احقاق حق خودشان ديده‌اند كه دست به خودسوزی زده‌اند.»

تلاش دولت برای پنهان کردن نقش خود در افزایش خودکشی

مقامات دولتی تلاش می‌کنند، افزایش خودکشی را ناشی از بیماری‌های روانی و افسردگی جلوه دهند. آنها تلاش می‌کنند، تاثیر سیاست‌های غلط اقتصادی و اجتماعی حاکمیت را بر میزان خودکشی‌ها را پنهان کنند. اما برای همه مردم واضح است که افزایش خودکشی با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. سیاست‌هایی که هرگونه چشم‌انداز روشن را در میان مردم از بین برده است. برای پایان دادن به مشکلات جامعه، نیاز به یک تغییر اساسی در نظام حاکم بر کشور است. تنها با تغییرات گسترده می‌توان امید به آینده‌ای روشن را برای مردم ترسیم کرد.