۱۴ میلیارد سال از حیات جهان در فیلم ده دقیقه ای

جان بوسوال که در یوتیوب با نام melodysheep مشهور است ، فیلم ده دقیقه ای منتشر کرده که در آن کل چرخه ی حیات جهان را به نمایش می گذارد.
به گزارش اسپوتنیک، این فیلم مهم ترین صحنه ها از حیات جهان از تولد آن تا انفجار بزرگ و ظهور اولین ستارگان و کهکشان ها را نشان می دهد.
هر دو ثانیه این فیلم با ۲۲ میلیون سال از حیات جهان برابری می کند. جهانی که سن آنرا ۱۳.۸ میلیارد سال تخمین می زنند.

Share: