۲۰۰ شخصیت برجسته جهان مخالفت خود را با عملیات های نیروهای ارتش ترکیه … اعلام کردند.

 200 شخصیت برجسته جهان، اعم از نویسندگان، فیلسوفان، نظریه پردازان، دانشمندان، آکادمیست ها و … از 21 کشور مختلف با شرکت در کمپینی مخالفت خود را با عملیات های نیروهای ارتش ترکیه / ارتش آزاد سوریه در شمال سوریه اعلام کردند.

شخصیت های برجسته ای همچون نوام چامسکی، دیوید هاروی، اتین بالیبار، جانت بیهل، رائل زیبَچی و… با امضای متنی تحت عنوان «اعلام همبستگی با مردمان کُرد و مردمانی که در شمال سوریه دست به مقاومت زده اند» در کمپین مخالفت با عملیات موسوم به چشمه صلح شرکت کرده اند.

Share: