01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

۳۰ هزار معلول، محروم از تحصیل

یش از ۴۷درصد کودکان معلول کشور، بی‌سوادند و تنها ۱۱ هزار معلول دارای تحصیلات عالی‌اند

۴۰ هزار دانش‌آموز نابینا، ناشنوا، اوتیسم و دارای معلولیت جسمی و حرکتی داریم که از این تعداد 22هزار دانش‌آموز در مدرسه عادی اما با شرایط سخت درس می‌خوانند.

در اصفهان مدرسه اوتیسم ساخته شده و خانواده‌هایی داریم که از استان کهگیلویه و بویراحمد برای فرستادن بچه‌های‌شان به این مدرسه به اصفهان مهاجرت کرده‌اند. اصلاً نیازی به این کارها نیست.

در شهر کرمان خوابگاهی زده‌اند و یک دانش‌آموز ناشنوا از ۳۰۰ کیلومتر دورتر به آنجا رفته تا در رشته کامپیوتر درس بخواند. آیا در منطقه خودش نمی‌توانست درس بخواند؟ چرا این کار را می‌کنند؟ چون می‌خواهند به جمعیت خوابگاه اضافه کنند. مدرسه می‌سازند و برای اینکه خالی نماند دانش‌آموز را از مناطق دور به آنجا می‌فرستند