۳۴۴ نفر دیگر با کرونا در ایران جان باختند

وزارت‌ بهداشت می‌گوید از دیروز تا امروز دوازدهم اردی‌‌بهشت، ۱۴۰۰خورشیدی، ۳۹۴ نفر دیگر با کرونا جان‌باخته‌اند- ۶۲ نفر بیش‌‌از دیروز.

حالا شمار جان‌باختگان این بیماری با آمارهای دولتی، از ۷۳هزارنفر هم فراتر رفته؛ ۷۳هزار و ۲۱۹نفر.

از دیروز تا امروز آزمایش کرونا ۲۰هزارو ۱۵۰نفر دیگر مثبت شده و ۲۹۸۵نفر بستری شده‌اند.

با همین آمارهای دولتی هم تاکنون، آمار کسانی‌که آزمایش‌ کرونای‌شان مثبت شده به دو میلیون و ۵۷۵هزار و ۷۳۸نفر رسیده و ۵۴۷۷نفر در آی‌سی‌یوها بستری‌اند 

بنابر ادعای وزارت‌بهداشت تاکنون تنها یک‌میلیون و ۳۱۴ هزار و ۶۴۱ نفر، دوز اول یا هردو دوز واکسن را زده‌اند – فقط ۲۳۱هزار‌ و ۵۰۱ نفر هردو دوز را زده‌اند. 

Share: