۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند

بنابر اعلام معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور، فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.

ایلنا، ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بیمه ای کارگران ساختمانی و همچنین مصوبه اخیر مجلس در اینباره اظهار کرد: برخی اعلام می کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی واقعی در کشور داریم، با توجه به اینکه ۸۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، بنابراین حدود ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند.

مهرداد قریب افزود: ما به دنبال اصلاح قانون رفتیم و از یک سال گذشته اقداماتی در این باره شروع و مباحث مختلفی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. جلساتی را نیز در سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان برگزار کردیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه شرکای اجتماعی و نمایندگان وزارت کشور، شهرداری، نظام مهندسی و انجمن صنفی نیز در جلسات حضور داشتند گفت: قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. همچنین اوایل خرداد نمایندگان مجلس کلیات اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را در صحن علنی تصویب کردند.

آقای قریب اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت رئیسه، این طرح دو شوری شده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارجاع و قرار شد پس از رفع ایرادات دوباره مطرح شود که به احتمال زیاد طی هفته های آتی این اتفاق می افتد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: امیدواریم اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به زودی مصوب شده و به اجرا در بیاید.

Share: