۴۰ درصد تخت‌های بیمارستان‌های «خصوصی» خالی است


معاون کل وزارت بهداشت گفت: با معیارهای موجود تعداد تخت در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و هم سطح، به طرز قابل توجهی پایین‌تر است.

وی گفت: علاوه بر کمبود تخت بیمارستانی، ما در توزیع تخت‌ها در کشوری با ۸۳ میلیون جمعیت و یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مساحت، مشکل داریم و برخلاف تصور، اشغال تخت در بیمارستان‌های دولتی بیشتر و کارا تر از بیمارستان‌های بخش خصوصی است و بیمارستان‌های خصوصی به مدت ۳۰ سال است که اشغال تخت ۵۰ الی ۶۱ درصد را دارند و همیشه ۴۰ درصد تخت‌ها به دلیل انحصار در قیمت بالا خالی است و مردم نمی‌توانند دسترسی داشته باشند./ فارس

Share: