۴۰ هکتار از منطقه تفریحی”تنگه شمشک” در آتش سوخت

قدرت رضایی فرمانده انتظامی شهرستان چرداول گفته است بر اثر آتش‌سوزی ۴۰ هکتار از مراتع طبیعی و درختان جنگلی منطقه تفریحی”تنگه شمشک” در آتش سوخته است.