۷۸ هزار میلیارد تومان از فرارهای مالیاتی مربوط به ۱۰۰ شخص است

حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی گفته است ۷۸ هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی در ایران که در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است.

او در ادامه گفته “از این مبلغ ۹ هزار میلیارد مربوط به اشخاص حقیقی و ۶۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.”

به گزارش تسنیم درویشیان به “فساد مالی” بعضی از مدیران دولتی به بهانه دور زدن تحریم‌ها اشاره کرده است.

او گفته: “در همین راستا اخیراً پرونده‌ای داشتیم که فردی در یک دستگاهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد و با بخشی از این پول‌ها برای خود و همسرش، ویلا و خودرو خریده است. این فرد بازداشت‌شده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.”

Share: