سد زاینده رود در حال حاضر پاسخگوی تامین آب مردم اصفهان نبوده و بحران کم آبی می‌رود تا به یک چالش امنیتی تبدیل شود

بحران کم‌آبی بعلاوه اقدامات غیر اصولی مافیای آب باعث خشک شدن مخازن آبی سد زاینده و سایر سدهای کشور شده است. در حال حاضر ۷۹ درصد مخازن آبی سد زاینده رود خالی است و تامین آب این استان در ماه‌های آینده با مشکل مواجه خواهد بود. به گفته مدیر سد زاینده رود در حال حاضر ذخیره این سد تنها ۲۵۶ میلیون متر مکعب است که ۲۱ درصد از کل می‌باشد. ورودی به سد ۹.۵ و خروجی آن ۲۷ متر مکعب بر ثانیه است.

با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی کشور مبنی بر پاییز و زمستان نسبتا خشک، نبایستی انتظار داشت که این وضعیت بهبود یابد. به گفته کارشناسان، سد زاینده رود در سال آبی آینده حتی خشک‌تر از زمان حال نیز خواهد بود.

اصفهان از مهم‌ترین استان‌های درگیر با خشکسالی و بی‌آبی است. این موضوع در کنار رسیدگی نکردن مقامات دولتی به وضعیت کشاورزان باعث نابودی زندگی قشر وسیعی از کشاورزان استان شده است. در حال حاضر استان‌های مرکزی ایران بحرانی‌ترین مناطق کشور از نظر تامین آب به شمار می‌روند. در اواسط هفته مردم شهرکرد در اعتراض به قطع یک هفته‌ای آب تجمع اعتراضی برپا کردند.

بحران بی‌آبی، چالش سراسر کشور است

بحران آب و خشک شدن مخازن آبی منحصر به سد زاینده رود نمی‌باشد. این بحران در حال تبدیل شدن به بزرگترین چالش امنیتی نظام است. حضور و تسلط مخرب مافیای آب و تصمیم‌گیری‌های ناشی از آن باعث افزایش بیش از حد مشکلات مردم شده است. در حال حاضر خشکسالی متعدد، نیاز به تامین مصارف شرب جمعیت استان‌های اصفهان و یزد و تامین آب صنایع استراتژیک نظیر فولاد و… برای مقامات دولتی به یک چالش امنیتی تبدیل شده است.

یک کارشناس آب وضعیت خشکسالی در کشور را بسیار شکننده و حساس دانسته و تصریح می‌کند: «امروز دیگر فرصت خطا و آزمون گذشته است و هر تصمیم، سیاست یا اجرای اشتباهی می‌تواند منجر به نابودی سرزمین و تمدن چندین هزار ساله کشوری به نام ایران بشود.»

چالش کمبود آب و خشکسالی در کشور مانند آتشفشان آماده فوران است. سران حکومت در بن‌بست چالش‌های پیش رو، خود را آماده رویارویی با مردم می‌کنند. نبردی سرنوشت‌ساز از بین مردم و حاکمیتی که همه سرمایه‌هایشان را به غارت برده است در پیش است.