03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

۹۶/۷ درصد از مساحت سیستان و بلوچستان تحت تاثیر خشکسالی

روز سه شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۲، طبق گفته مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصاویر منتشر شده نشان می دهد۹۶/۷ درصد از مساحت سیستان و بلوچستان درگیر خشک سالی شده است.

محسن حیدری، در مورد درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی به رسانه های حکومتی گفت: بر اساس شاخص بارش، تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI)، در مدت زمان یکساله تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲، ۹۶/۷ درصد از استان سیستان و بلوچستان درگیر پدیده خشکسالی است که این مقدار در منطقه سیستان ۹۹ درصد و در منطقه بلوچستان ۹۶/۵درصد بوده است.

در مدت زمان ده ساله ۹۹/۶ درصد مساحت درگیر خشکسالی استان تقریباً ۸۷/۶ درصد آن دچار خشکسالی بسیارشدید است.

میانگین دمای استان از ابتدای سال زراعی تا پنجم شهریورماه، ۲۳/۹ درجه سلسیوس اعلام شد و افزایش یک درجه‌ای دمای استان نسبت به دوره بلند مدت مشابه است.