‍پیام زنان کارگر

پیام فوزیه خالصی

pastedGraphic.png

 گرامی باد روز جهانی کارگر

امسال  هم مثل سال های گذشته  هیچ  بهبودی در  معیشت مردم  ایجاد نشده هیچ، بلکه هر روز و هر لحظه بدتر و بدتر می‌شود. 

مردم بخصوص طبقه  کارگر  هر روز  در زیر بار ناعدالتی و ظلم  ظالم  لگدمال میشوند. 

نه  سالمند و بازنشسته  امیدی به    فردای خود دارد و نه  جوانی روزنه ای اميدبخش در مقابل خود میبیند،  بسیاری از کودکان خانواده های کارگران و مردم محروم به جای بازی و شادی کردن و حضور در کلاس های درس، در کارگاه ها به شاگردی و وردستی استادکاران مشغولند و یا در سر چهارراه ها مشغول پاک کردن شیشه های ماشینها هستند و مدام مورد تحقیر و توهین واقع می شوند. بخشی از کودکان هم در میان زباله‌ها به دنبال خوراکی می گردند. 

و حال اینکه  زندگی پر از رفاه و شادی وخوشی با جیب های  پر از پول های  که از عموم  انسانها  به یغما برده شده، سهم   کسانی شده و ميشود   که هیچ لیاقت و سودمندی ای برای جامعه ندارند.

 حق شادی و رفاه کودک دزدیده شد  تا  کودک کار و خیابان پدید آید. 

 حقوق کارگران را چپاول کردند تا فقیر شوند و سفره شان بی رونق گردد. 

بیکار کردند تا انسانهای دردمند کولبر و سوختبر شوند و در مرزها با شلیک مستقیم مرزبانان کشته شوند. 

و برای تحقق این فجایع حق اعتراض را گرفتند تا اجرای احکام شلاق، زندان  و شکنجه را ممکن سازند. 

و این حقوق را باید هرچه زودتر به تمام مردم بازگردانده شود و این نمی شود مگر با قدرت عمومی . 

در روز جهانی کارگر قدرت خود را گرد هم آوریم. 

فوزیه خالصی

‍  پیام‌محبوبهفرحزادیبهمناسبتروزجهانیکارگروروزملیمعلم

در آستانه روز جهانی کارگر و روز ملی معلم :

 به استقبال دو روز مهم در تاریخ می رویم. امروز با توجه به شرایط خاصی که در جامعه روی داده: بیماری کرونا ؛ این ویروس کشنده در معیشت و سلامتی مردم در جامعه اثر گذاشته است ؛ بیکارشدن کارگران به خاطر تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها آموزش مجازی به دلیل تعطیلی

 مدارس و مطالبه همه مردم جامعه 

 از دولت برای واکسیناسیون عمومی و رایگان قرار داریم .

  امروز ما معلمان و کارگران  همراه کودکانمان و خانواده آنها این دو

روز را با اتحاد و همبستگی مان گرامی می داریم .

 و برای به دست آوردن مطالبات

 صنفی و برحقمان ؛ مصرتر از گذشته خواهیم بود .

  تجربه تاریخی نشان داده است 

  اتحاد و همبستگی ما در به دست 

  آوردن حقمان بسیار مهم و تعیین

  کننده است.

  60 سال از حرکت معلمان تهران در میدان بهارستان می گذرد ۰۰۰

  60 سال  پیش حرکت معلمان با

  یورش ارتش محمدرضا شاه پهلوی به خون کشیده شد و “معلم خانعلی” جانش را در این راه از دست داد.

بعد از گذشت 60 سال ما معلمان

ایران نه تنها به خواسته های خود 

  نرسیدیم بلکه معلمانی ؛ چون”صمد بهرنگی” و “فرزاد کمانگر” و معلمان دیگری را از دست داده ایم و امروز بسیاری از معلمان ایران : هاشم خواستار ؛ محمد سپهری ؛ ناهید فتحعلیان ؛ زینب همرنگ ؛اسماعیل عبدی و تعداد زیادی از معلمان ایران در دفاع از تحصیل رایگان و داشتن فضای امن آموزشی و استاندارد در زندانند. و همچنین کارگران زیادی هم  به دفاع از حقوق برحقشان زندانی هستند و این در حالی است که دزدان و غارتگران حقوق ما معلمان و کارگران آزاد و ثروتهای ما را به یغما می برند.

  در آستانه این دو روز، من  ؛ معلم بازنشسته به دفاع از همکارانم و خانواده دانش آموزانم،

  آزادی همه معلمان و کارگران زندانی و تحصیل رایگان را در جامعه خواهانم .

جای معلم زندان و اخراج و تبعید نیست .

حق کارگری که جهان را روی دستانش به حرکت می آورد زندان نیست .

  معلم ؛ کارگر  

  اتحاد   اتحاد                                     

محبوبه فرحزادی

اول_ماه_مه

@nedaeziran

Share: