‏این تصویر را ببینید.

قاسم آهنین جان شاعر ومنتقد ادبی معروف خوزستانی به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری بود اما ۲۰ روز پیش به دلیل فقر بیرونش کردند و با ماشین انتقالش دادند به خیابان.

بیمار مبتلا به سرطان را پرت کرده بودند بیرون و تنها وامانده نشسته بود در پیاده رو.

ازاین مرد که اینگونه بخاطر بی پولی در خیابان رهایش کرده اند، تاکنون بیش از ۱۱ جلد کتاب به چاپ رسیده است، که کتاب بچگی‌ها در شب سقاخانه از وی، اثر برگزیده سال ۱۳۸۶ کشور شد.

رضا براهنی در کتاب گزارش به نسل بی سن فردا، درباره آهنین‌جان می‌نویسد:

«قاسم آهنین جان با لحن نیرومند، در همه شعرها و تصویرهایش که حالت پرتابی شدید دارند، در «شعر به دقیقه اکنون» حضور دارد» 

او دیروز فوت کرد.
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

Share: