تشکل‌های کارگری: سال تازه سال اعتراضات گسترده کارگری است

در پیام نوروزی دو تشکل کارگری، به آغاز بهار همراه با تداوم فشارهای معیشتی بر کارگران اشاره شده است. در بیانیه “اتحادیه آزاد کارگران” آمده است اگر گشایشی فوری صورت نگیرد سال پیش ‌رو سال “اعتراضات گسترده کارگری” است.
به گزارش دویچه وله، در پیام نورزی “اتحادیه آزاد کارگران ایران” به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۲ آمده است: «سال پیش رو برای مردم ایران سالی سخت‌تر و به همان درجه تعیین کننده‌تر از همیشه خواهد بود، بطوری ‌که به جرات می‌توان گفت وضعیت حاضر چنان وضعیتی نیست که طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش مردم ایران برای دوره‌ای دیگر و سالی دیگر قادر به ماندگاری و ادامه حیات بر روی پایه‌های آن باشند.»
آن‌طور که در پیام نوروزی “اتحادیه آزاد کارگران ایران” آمده است، “شرایط تحمیل شده بر کارگران” در تحمل ناپذیرترین وضعیت قرار دارد. این اتحادیه کارگری هشدار داده است چنان‌چه گشایشی فوری در شرایط معیشتی کارگران ایران صورت نگیرد سال پیش‌رو سال “اعتراضات گسترده کارگری” خواهد بود.
در پیام نوروزی “اتحادیه آزاد کارگران ایران” که در سایت این اتحادیه کارگری منتشر شده فرارسیدن سال ۹۲ به مردم ایران همچنین به “خانواده‌های کارگران دربند و خانواده‌های تمامی زندانیان آزادیخواه” شادباش گفته شده است.
در همین زمینه “کانون مدافعان حقوق کارگر” نیز در پیامی جداگانه به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۹۲، به آغاز بهار در شرایطی که فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر کارگران تداوم دارد اشاره شده و آمده است که گرانی‌های سرسام‌آور و افزایش ناچیز دستمزدها برای سال آینده هم چنان حاکی از سخت‌تر شدن زندگی برای اکثریت قاطع مزد و حقوق‌بگیران و کسانی است که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند.
در بیانیه “کانون مدافعان حقوق کارگر” همچنین آمده است: «تحریم‌های بین‌المللی که لبه تیز آن متوجه مردم تحت ستم است گذران زندگی را هر روز سخت تر كرده و بر نگرانی‌ها می‌افزايد. از يک‌سو گسترش خصوصی‌سازي و از سوی ديگر موج بیکارسازی گریبان جامعه را گرفته است، درعین حال فعالان کارگری و اجتماعی براي كوچک‌ترين اعتراضی نسبت به اين همه ستم، هم چنان تحت فشارهای زندان و تعقیب قرار دارند.»


نظرات بسته شده است