پیام تسلیت رضا شهابی به مادر ستار بهشتی

فعالان در تبعید: رضا شهابی کارگر دربند و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی طی پیامی ضمن تسلیت سالگرد قتل “ستار بهشتی” به خانواده وی؛ برای به سرانجام رسیدن و محاکمه آمرین و عاملین این جنایت ابراز امیدواری کرد.
آقای شهابی طی این پیام، می نویسد: “یک سال پیش من و تعدادی از دوستانم شهادت دادیم که ستار فرزند مبارزه بود، از طبقه کارگر، جوانی فعال و دردمند که جان بر سر آرمان هایش داد.امروز من از خود و شما می پرسم : که آیا کاری کرده ایم تا نگذاریم ستاربهشتی های درونمان کشته شوند؟”
متن کامل پیام تسلیت آقای رضا شهابی که توسط “کمپین صلح فعالان در تبعید” منتشر میشود، به شرح زیر است:
پیام رضا شهابی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت ستاربهشتی شهید را آزادی و آزادی خواهی
یک سال از واقعه دردناک شهادت ستاربهشتی میگذرد، گویی همین دیروز بود که به هنگام انتقال وی از ٣۵۰ با نگاهی حاکی از درد و رنج درخواست داشت تا مانع این کار شویم. گویی میخواست بماند و کارهای خود را به سرانجام برساند. آنچنان که رسالت بر دوش داشت. درسکوت با نگاهش ما را خطاب کرد: “دوستان گوش کنید مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند .مگذارید من بار دگر در شما کشته شوم.”
اکنون یک سال از شهادت مظلومانه ستار بهشتی میگذرد و پس از این زمان همچنان سرکشیده و حیران در پی مسببین این قتل و تسکین دل داغ دیده مادرش هستیم. اما در این میان بودند افرادی که در پی کسب شهرت ونام با دست و پا زدن های ناجوانمردانه و رسانه ای خود سعی در ساختن نردبان ترقی و گرفتن ژست قهرمانانه برای خود، از جنازه آن شهید داشتند.
یک سال پیش من و تعدادی از دوستانم شهادت دادیم که ستار فرزند مبارزه بود، از طبقه کارگر، جوانی فعال و دردمند که جان بر سر آرمان هایش داد.
امروز من از خود و شما می پرسم : که آیا کاری کرده ایم تا نگذاریم ستاربهشتی های درونمان کشته شوند؟
یکسال پیش در زندان شعار میدادیم ” خون ستار می جوشد زندانی می خروشد”
امروز من از خود و شما می پرسم صدای این خروش کجاست ؟
در پایان ضمن ابراز امیدواری در پیگیری روند پرونده شهید ستار بهشتی و معرفی و محاکمه علنی عاملین و آمرین این جنایت اولین سالگرد شهادت این کارگر شهید راه آزادی، آزادی خواهی و عدالت را به مادر عزیز داغدیده و خانواده درد ورنج کشیده وی و همچنین تمام آزادی خواهان ایران وجهان علی الخصوص طبقه کارگر تسلیت عرض می نمایم .
زندانی سیاسی
رضا شهابی ذکریا (عضو هیات مدیره سندیکای کرگران شرکت واحد تهران و حومه)
بند ٣۵۰ اوین


نظرات بسته شده است