پیام یکی از نمایندگان فولاد زاگرس قروه به سندیکای کارگران فلزکارومکانیک

با سلام . در تاریخ 9 بهمن ، تجمع 200 نفر از کارگران شرکت فولاد زاگرس در مقابل فرمانداری قروه انجام گرفت و تصمیم بر این نهاده شده که آقای فرماندار (شیخی زاده ) از استانداری کردستان وقت ملاقات بگیرد تا نمایندگان کارگران بتوانند  با شخص استاندار جناب آقای زاهدی دیداری داشته باشند. فرماندار اعلام نمود از دست من کاری ساخته نیست در آن روز مدیرعامل کارخانه از حضور در جلسه فرمانداری خوداری کرد و حاضر نشد. در تاریخ 13 بهمن با هماهنگی های به عمل آمده از سوی فرمانداری کردستان جلسه نمایندگان کارگران ذوب آهن کردستان با استاندار تشکیل گردید.شخص استاندار  از مشکلات موجود کارگران و کارخانه ابراز بی اطلاعی کردند وبرایشان باعث تعجب بود که چرا کارخانه به این وضع در آمده .درد دل نماینده ها را گوش دادند و قرار است ظرف یک هفته آینده به کارگران جواب داده شود.
خبرجالب این که به تمامی کارگران مظلوم ذوب آهن کردستان سبد کالای تعلق نگرفته است.
« استانداری که از وضع و مشکلات استان خود ،بویژه مهمترین صنعت موجود در کردستان بی اطلاع باشند، باید به او آفرین گفت و شایسته استانداری است و بس.»
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارومکانیک


نظرات بسته شده است