بیش از 6 درصد دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت، معتادند

ایرنا : مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 6.2 درصد دانشجویان دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم و 6.1 دانشجویان وابسته به وزارت بهداشت مصرف کننده مواد هستند که متاسفانه در مقایسه با گذشته رشد دارد.
به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، «حمید صرامی» گفت: همچنین در زمینه مصرف داروها اعم از داروهای محرک، شاهد رشد مصرف هستیم که ضرورت دارد حوزه های فرهنگی دانشگاه ها در سال موسوم به فرهنگ با جدیت بیشتری برای ایمن و مصون سازی دانشجویان اقدام کنند.
او با اشاره به اجرای شیوع شناسی مواد مخدر در جمعیت عمومی کشور در سال جاری، ادامه داد: برای اطلاع از آخرین روند اعتیاد در جمعیت عمومی کشور و در طبقات مختلف اجتماعی اعم از زنان، مردان، قشر تحصیلکرده و جمعیت شهر و روستا، طرح شیوع شناسی مواد مخدر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.


نظرات بسته شده است