در وضعیت کنونی دانشجویان و اقشار متوسط توان خرید کتاب را ندارند

او از فضای سانسور و ممیزی پیش و پس از انقلاب گفت که معتقد است تغییری نکرده است:حمیدیان می گوید: من به عنوان نویسنده و پژوهشگری که هم پیش و هم پس از انقلاب فعالیت کرده و قلم زده ام، می گویم که در روزهای نخست پس از انقلاب، تصورمان بر این بود که وضعیت سانسور تغییر خواهد کرد. اما در همه این سال ها و به ویژه هشت سال اخیر، علاوه بر سانسور سیاسی، ممیزی های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی هم اضافه شده و به قدری متنوع شده و از چند جبهه و جهت اِعمال می شود که حیرت انگیز است.
وی گفت:  مولفان و مترجمان و هم ناشران، همیشه در ایران با ممیزی و سانسور دست به گریبان بوده اند. البته ناسپاسی است اگر بگوییم هیچ تغییری در یک سال اخیر رخ نداده است. اگرچه اوضاع اندکی تسهیل شده است اما هنوز دیوار بی اعتمادی از بین نرفته و اتفاقی که در شعارهای انتخاباتی وعده داده شده بود، عملی نشده است که انتظار داشتیم، تغییر بیش از اینها می بود.
این استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی با تاکید براینکه هرچند احساس رضایت نسبی دارم که امیدوارم در آینده بیشتر شود گفت: «واقعا ناشرانی که کمک دریافت نمی کنند، روزگار سختی را می گذرانند. از سوی دیگر قیمت کتاب هم فوق العاده بالا است. مثلا آخرین کتاب من که «شرح شوق» که ۵ جلدی است و تاویلی بر اشعار حافظ است، ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد. ببینید کدام دانشجو که عموما هم از اقشار متوسط و ضعیف هستند، توان خرید چنین کتابی را دارد. امیدوارم حمایت بیشتری از ناشران صورت گیرد تا با کاهش قیمت و افزایش تیراژ، دانشجویان و اقشار متوسطِ خواننده کتاب، توان خرید را یافته و سرانه مطالعه هم به تبع آن بالا رود که این همه، کمکی به فرهنگ مملکت است.»


نظرات بسته شده است