افزایش خودکشی و اعتیاد بین دانشجویان علوم پزشکی /کاهش فعالیت خودجوش دانشجویی و از بین رفتن فضای نشاط

محمدرضا داودآبادی فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی میان دانشجویان گفت: یکی از کارهایی که می‌تواند؛ آمار آسیب‌های اجتماعی را میان دانشجویان کاهش دهد، مشاوره است که در تمام دنیا یک امر قابل قبولی محسوب می‌شود.
به گفته معاون دانشجویی وزارت بهداشت مشاوره به طبع در کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه‌های ما در کاهش آسیب‌های اجتماعی میان دانشجویان تقویت مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی است، گفت: در برخی مواقع پوشش حفاظتی ما نسبت به دانشجویان به دلیل کمبود مشاور در دانشگاه‌ها خیلی فراگیر نیست؛ بنابراین از این جهت راهبرد دوم ما استفاده از دانشجویان خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها به عنوان همتایان مشاور است که این دانشجویان می‌توانند در بحث پیشگیری و بهداشتی در حوزه سلامت روان به ما و مشاوران دانشگاه‌ها کمک کنند.
فراهانی راهبرد سوم را ایجاد کانون‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: می‌توان با ایجاد کانونهای دانشجویی این انگیزه را در دانشجویان ایجاد کرد تا آن‌ها خودشان فعالیت کنند؛ این امر در کاهش آمار‌ها نیز تاثیرگذار است.
وی در ادامه تصریح کرد: البته ضریب مشاوره و چتر حمایتی ما از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در مقایسه با وزارت علوم قطعا بیشتر بوده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین درباره بحث نظارت در خوابگاه‌ها، گفت: همیشه در خوابگاه‌ها با وجود مسئول، مدیران، مراقبین و مشاوران محدودیتهای فیزیکی در بین دانشجویان وجود داشته، اما در عین حال نمی‌توان اعتیاد دانشجویان به مواد مخدر، روان گردان‌ها و مشروبات الکلی را علیرغم وجود این تورهای حفاظتی فیزیکی منکر بود.
فراهانی با تاکید بر اینکه مراقبت‌های فیزیکی به تنهایی نمی‌تواند در کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی میان دانشجویان کافی باشد، گفت: در برخی مواقع کیفیت خوابگاه‌ها به اندازه‌ای پایین است که خود این فضا باعث ایجاد افسردگی میان دانشجویان می‌شود؛ بنابراین تمامی این موارد حلقه‌های یک زنجیره هستند که به هم متصلند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر اینکه در دانشگاه‌ها به چه میزان نشاط فرهنگی و سیاسی وجود دارد نیز در افزایش یا کاهش آمار آسیب‌ها تاثیرگذار است؛ زمانی که نشاط در دانشگاه‌ها وجود داشت، دانشجویان بخشی از وقت خود را در آنجا صرف می‌کردند اما در سالهای گذشته شاهد بودیم که فعالیت خودجوش دانشجویان کاهش یافت و به نوعی نشاط از بین رفت.
معاون فرهنگی وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید کرد که آسیب‌های اجتماعی از فضای سیاسی و فرهنگی دانشگاه‌ها به شدت تاثیر پذیر هستند.
فراهانی همچنین درباره روند رو به رشد خودکشی میان دانشجویان از ابتدای سال ۹۴ گفت: میزان خودکشی تابعی از میزان افسردگی است. ابتدا آسیب‌ها به صورت افسردگی مینور و پس از آن افسردگی ماژور بروز می‌کند و در ‌‌‌‌نهایت منجر به خودکشی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از عوامل خودکشی‌های صورت گرفته به دانشگاه مربوط نمی‌شود و به عوامل بیرونی مربوط است، اظهار داشت: ناامیدی، فقر، عدم نشاط و عدم توجه جدی به دانشجویان از جمله بحث‌هایی است که در ارتباط با عوامل خودکشی میان دانشجویان مطرح می‌شود.
معاون فرهنگی وزارت بهداشت از انجام پژوهش در این معاونت در ارتباط با خودکشی‌های دانشجویی و دلیل روند رو به رشد آن از ابتدای سال ۹۴ خبر داد.

فراهانی همچنین درباره آمار اعتیاد میان دانشجویان علوم پزشکی، گفت: شش و چهار دهم دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تجربه یکبار استفاده از مواد مخدر، روان گردان‌ها و مشروبات الکلی را داشته‌اند.


نظرات بسته شده است