نامه اعتراضی اتحادیه کارگران پست کانادا به خامنه ای برای زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین سیاسی

سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
من این نامه را به نمایندگی از طرف 52 هزار عضو اتحادیه کارگران پست کانادا (CUPW)   می نویسم ، و می خواهم  سعید شیرزاد فعال جقوق کودکان را که دستگیر شده و به پنج سال زندان محکوم شده است آزاد کنید . اتهام سعید شیرزاد “فعالیت برای حقوق بشر و همکاری با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد” اعلام شده است . او اولین بار در اگوست  2012 زمانی که در اهر ( آذربایجان شرقی ) برای نجات زلزله زدگان فعالیت می کرد دستگیر شد،او بعد از 19 روز با وثیقه آزاد شده بود ( اکنون در زندان رجایی شهر سالن 12 زندانی است ) سعید شیر زاد با چندین ان جی او همکاری می کرد از جمله عبارتند از :  انجمن حمایت از حقوق کودکان ، خانه کودک شوش و انجمن حمایت از کودکان خیابان .
این دفعه اول نیست که (CUPW) اتحادیه کارگران پست کانادا   نسبت به زندانی کردن فعالین و کارگران نامه اعتراضی می نویسد. اما ما همچنان شاهد افزایش دستگیری فعالین و کارگران طی چند ماه اخیر بودیم ، که اخیرا” یک فعال دیگر یعنی جعفر عظیم زاده که به شش سال زندان محکوم شده است او(جعفر عظیم زاده) بخاطر دفاع از حقوق کارگران و حمایت از آنها در جهت دست یابی به یک زندگی بهتر و افزایش دستمزد ها زندانی شده است.
در حال حاضر بسیاری از فعالین کارگری مانند بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، آرام و فواد زندی ، رسول بداقی ، اسماعیل عبدی ، علیرضا هاشمی، عبدالرضا قنبری، محمود بهشتی ، علی اکبر باغانی و بسیاری از فعالین سیاسی به خاطر دفاع از حقوق کارگران و خقوق بشر در زندان هستند .
این فعالین نمایندگان مردم ایران هستند و از آنها دفاع می کنند، آنها ( زندانیان) صدای کودکان، زنان، زحمتکشان و تمامی کارگران ایران هستند، باید به آنها گوش فرا داد( دهید) ، در این راستا است که (CUPW) اتحادیه کارگران پست کانادا با هزاران انسان معترض در سطح جهان هم صدا شده و خواهان آزادی فوری سعید شیر زاد و تمامی زندانیان سیاسی در ایران هستند .
ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم .
با احترام
مایک پاله سک
رئیس اتحادیه کارگران پست کانادا (CUPW)

اول دسامبر 2015


نظرات بسته شده است