اعتراض و تحصن دانشجویان دانشکده‌های صنعت نفت

دانشجویان دانشگاه نفت اهواز پس از هشت روز به اعتراض خود ادامه دادند.
به گزارش «انتخاب»، دانشجویان دانشکده صنعت نفت اهواز در واکنش به تصمیم وزارت نفت در خصوص لغو استخدام این دانشجویان در وزارتخانه مربوطه تحصن کردند.
همچنین شب گذشته دانشجویان بیرون از خوابگاه خوابیدند و با تجمع در مقابل درب ورودی دانشکده نفت آبادان دست به اعتصاب کامل غذا زدند.
منبع: باشگاه خبرنگاران


نظرات بسته شده است