، کارگران و زحمتکشان ، مردم ستمدیده وآزادیخواه ایران

هفده تن  از کارگران اخراج‌ شده معدن طلای آق‌دره در نزدیکی تکاب در استان آذربایجان غربی در ملا عام شلاق می زنند. جرمشان  شرکت در یک تجمع اعتراضی ۳۵۰ نفری اخراج شدگان در مقابل دفتر کار فرمای معدن در سال ۱۳۹۳ اعلام شده است. با هر شلاقی که بر پشت کارگران  فرود آمد  صدها صدای اعتراض برخاست  ، بازهم بیشتر سگان هار حاکم را به جان هم انداخت و بار دیگر چهره واقعی رژیم سرمایه داری  جمهور ی اسلامی ایران را با نشانی پر رنگتر از بربریت به نمایش گذاشت.
مرتجعان جهان که قدرت سیاسی را در دست گرفته و در صحنه ی مبارزه ی جاری حاد طبقاتی یکه تازی می کنند و صاحبان  زرو- زور- و تزویر ایران که با شلاق کشیدن بر گرده ی دانشجویان وکارگران  ضد کل افکار عمومی جهان برخاسته اند و خود را غولان  آدم خوار پر صلابت نشان می دهند از درون گندیده اند و تضادهایشان بر سر چپاول بیشتر دسترنج زحمتکشان آشتی ناپذیر است . آنها جنایتکارانی بیش نیستند که علیه منافع اکثریت عظیم بشریت عمل می کنند وتوسط تود ه های مردم حلقه به حلقه محاصره شده اند.
نیروهای مترقی جهان سراسر این رفتار جنایتکارانه ی رژیم اسلامی را محکوم می کنند در برابر امپریالیستها و نمایندگان سرمایه جهانی برای نمایندگان این رژیم فرش سرخ پهن می کنند‌.
روز ششم ژوئن در ژنو و دیگرنقاط جهان کمونیست ها و آزادیخواهان  در برابر ساختمان سازمان بین المللی کار جمع می شوند تا صدای اعتراض کارگران ایران را به جهانیان برسانند . آنان فریاد خواهند کرد که مزدوران  رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که خود را نماینگان کارگران می نامند بهیچوجه نماینده نیستند . نمایندگان واقعی طبقه ی کارگر ایران در زندان ها و در تشکل های کارگری مستقل هستند که در شرایط سرکوب و شلاق همچنان استوار ایستاده اند و به مبارزه ادامه می دهند.
اتحاد چپ ایرانیان ضمن  اعلام همبستگی کامل با کارگران اخراجی معدن طلای آق دره خواهان بازگشت فوری آنها به کار است. اتحاد چپ ایرانیان بهیچوجه کوچکترین خیال واهی نسبت به جناح های حاکم ندارد. و همه آنها را از آژه ای گرفته تا ربیعی دشمنان کارگران می داند و تنها راه را برای گرفتن حق کارگر مبارزه واتحاد وبازهم مبارزه واتحاد خود طبقه می داند.

ایجاد تشکل مستقل کارگری حق کارگران است .
تعیین حداقل دستمزد سه  ونیم میلیونی حق است و باید گرفته شود .
خواست جعفر عظیم زاده باید بر آورده شود .
کارگر زندانی  زندانیان سیاسی باید فوری وبدون قید وشرط آزاد شوند .
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی .
تنها راه نجات سوسیالیسم است .
چاره ی زحمتکشان  وحدت و تشکیلات است .
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

۱۴ خرداد ۱۳۹۵ / ۳ ژوئن ۲۰۱۶


Leave a Reply