سروده ناظم حکمت

ترجمه شعر پیروزی از ناظم حکمت، شاعر ترک با ویرایش رفیق بهرام رحمانی تقدیم میگردد. امید که تلنگری باشد برای کسانیکه میخواهند پیروزی را آسان بدست آورند، غافل از آنکه باد آورده را باد میبرد!

برای رسیدن به هدف
باید خون داد.
پیروزی به چنگ می آید
با چنگ و دندان
و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.
سروده ناظم حکمت
برگردان: آمادور نویدی
ویرایش: بهرام رحمانی
با دستانت بر روی زخمت فشار می دهی
لبانت را آنقدر گاز می گیری که خون می آید
پیروزی
با چنگ و دندان بدست می آید
و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.
روزها تاریک اند
و آورنده خبر مرگ.
دشمن خشن است
ظالم و موذی.
انسان ها در مبارزه کشته می شوند
– ولی آنان حق دارند که زندگی کنند –
انسان ها کشته می شوند
– بیشمارند آنان –
توگویی  که با سرودها و پرچم هایشان
برای رژه باشکوه روز تعطیل بیرون رفته بودند
بسیار جوان
بسیار دلیر…
روزها تاریک اند
و آورنده خبر مرگ.
زیبا ترین جهان را با دستان خودمان به آتش می کشیم
و دیگر اشکی برای چشمهایمان نمانده ست
غمگین و عبوس می مانیم …
ما فراموش کرده ایم که چه گونه ببخشیم.
برای رسیدن به هدف
باید خون داد.
پیروزی به چنگ می آید
با چنگ و دندان
و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.
ناظم حکمت
برگردانده شده از:
گاردین- ارگان حزب کمونیست استرالیا، شماره ۱۷۳۸، ۶ ژوئن ۲۰۱۶، صفحه ۱۲


نظرات بسته شده است