درگذشت رفیق بهرام مهین

رفیق بهرام مهین

درگذشت رفیق بهرام مهین

با کمال تاسف دیشب پنج شنبه – 9 فوریه 2017 – رفیق بهرام مهین از کادرهای قدیمی سازمان انقلابی و عضو رهبری حزب رنجبران ناشی از یک بیماری طولانی، دراثر ضعف بدنی و تنگی نفس درگذشت.

شرکت فعال رفیق بهرام در سازماندهی کنفدراسیون دانشجویان و محصلین درترکیه و اخراج وی از این کشور دردهه 1970، خدمت به امر سازماندهی و جلب دانشجویان آگاه به پیوستن به سازمان انقلابی در ترکیه و سپس در آذربایجان پس از سرنگون شدن رژیم سلطنتی پهلوی وانتخاب شدن به رهبری حزب رنجبران ایران در کنگره موسس حزب در 6 دسامبر1979، شرکت درمبارزات انقلابی حزب در کردستان و پس از انتقال به خارج فعالیت در کمیته دفاع از کارگران ایران از جمله در شهر اقامت اش و درعین حال تلاش سخت فرسوده شدن نیرو درتهیه معاش همراه خانواده اش، آنان و رفقای حزبی اش را بعد از نزدیک به 50 سال فعالیت کمونیستی بدرود گفت.

درگذشت این رفیق گرامی را به خانواده و فامیل اش و رفقای حزب و دوستانش تسلیت می گوئیم. یادش گرامی باد.

حزب رنجبران ایران - 10 فوریه 2017


2 جواب برای “درگذشت رفیق بهرام مهین”

 1. در این جهان پر آشوب که نظام سرمایه داری بوجود آورد ، در این دورانی که ائیدولوگ های بورژوا نظام سرمایه داری را پایان تاریخ خواندند رفیق بهرام مهین همچنان در سالهای پر درد ورنج بدور از توهما ت اپورتونیستی که تا حد اصول کمونیستی را زیر سوال بردند استوار ایستاد . یاد او همیشه در درمیان اردوی کار زنده خواهد ماند

 2. من بهرام را چندین بار دیدم … صداقت، صمیمت، ساده زیستن، صرف تمام انرژی و زندگی اش در راه رهایی زحمتکشان، از او نمونه بی نظیری از یگانگی و حرف و عمل می ساخت.
  او بی آنکه ادعا کند برای اطرافیانش معلمی بود جهت حرکت بسوی دنیایی انسانی تر… با کیفیت و چگونگی زندگی اش بدون اینکه حرفی بزند، احترام اطرافیان را بر می انگیخت و روی دیگران تاثیر می گذاشت! …
  کسانیکه تمامی عمر خود را در راه برقراری عدالت و زنده کردن انسانیت فدا می کنند هرگز از میان ما نمی روند و فراموش نخواهند شد… آنها بعد از مرگ فیزیکی شان، تبدیل به ستاره قطبی درخشانی می شوند و بر جاده های آرزوهای ما نور می پاشند تا بشریت را در شبهای تاریک و طوفانی اقیانوسها به ساحل نجات و آرامش راهنمایی کنند!

  آنها در مبارزه علیه بی عدالتی ها و تلاش برای رهایی و آزادی انسان همواره الهام بخش ما و همراه ما هستند!

  رسالت آنها رویاندن عشق، اعتماد و احترام به همدیگر در کویر وحشت و برافروختن شمعی در تاریکخانه دیکتاتورهاست!

  برای خانواده، دوستان و رفقای بهرام بهترین ها را آرزو می کنم و خود را در غم از دست رفتن او با شما شریک می دانم…
  بهرام تبدیل به ستاره قطبی درخشان شد!

  با مهر و احترام به خانواده محترم بهرام.
  احمد پوری

نظر بگذارید