بی خانمان شدن 200 هزار نفر در کالیفرنیا با ادامه نشت آب از سد کالیفرنیا

شکاف نزدیک به سه متری در بزرگترین سد آمریکا موجب بی خانمان شدن 200 هزار نفر در کالیفرنیای آمریکا شده است.
ساعت 24 به گفته مقامات مسئول هنوز هیچ نگرانی نیست و شکستگی در سد با خروج تدریجی آب همراه است اما به دلیل نگرانی از حادثه احتمالی و وخیم شدن شدت جریان آب دریاچه اوروویل که به دلیل افزایش بارش باران و برف ایجاد شده به ساکنان پایین دست سد اخطار داده شده که وسایل باارزش خودرا جمع آوری کرده و منازل خویش را برای تخلیه آماده کنند.یک ساکن این منطقه می گوید بلاتکلیف هستیم و نمی دانیم که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.مسئولان می گویند هنوز نیاز نیست دریچه های اضطراری سد را باز کنند و در حال حاضر روند ورود آب و تخلیه آن روند خوبی طی می کنداما مشخص نیست چه حادثه ای رخ خواهد داد.


نظر بگذارید