خرید و فروش اعضای بدن ازسوی مافیا

خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه در ایران در حالی رواج دارد که گفته می‌شود بسیاری از اهداکنندگان به دلیل مشکلات اقتصادی حاضر به انجام چنین عمل‌هایی با قیمت‌های نجومی هستند. از سوی دیگر به گفته کارشناسان خرید و فروش اعضای بدن که در برخی مواقع به صورت قاچاق انجام می‌شود، در سایه نبود قوانینی کارآمد پررنگ شده و عده‌ای متخلف با استفاده از چنین شرایطی از نیاز افراد بیمار سوءاستفاده کرده و اعضای بدن را با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌کنند.
به گزارش آرمان، نمایندگان مجلس با بیان اینکه در زمینه قاچاق اعضای بدن قانون جامع و کاملی وجود ندارد و قوانین فعلی نمی‌توانند بازدارندگی لازم را متناسب با جرم صورت‌گرفته داشته باشند، تاکید کردند: قانون در زمینه خرید و فروش عضو سکوت اختیار کرده است و متاسفانه مافیا از همین خلأ قانونی سوء استفاده می‌کند.
خرید وفروش اعضای بدن غیرقانونی است
یک نماینده مجلس درباره قوانین حمایتی در زمینه پیوند عضو گفت: قانونی درباره خرید اعضای بدن انسان وجود ندارد. در حقیقت قانون خرید و فروش اعضای بدن را منع کرده، طوری که افراد نمی‌توانند این کار را انجام دهند. مسعود پزشکیان تصریح کرد: افراد مورد نیاز به پیوند عضو از طریق خویشان، دوستان، آشنایان و داوطلبان این نیاز را تامین می‌کنند. او از غیررسمی بودن قیمت‌های اعلام شده برای فروش اعضای بدن همچون کلیه خبر داد و افزود: مراکز و نهادهای مرتبط با پیوند به صورت رسمی نمی‌توانند قیمتی برای فروش کلیه یا هر عضو دیگر بدن اعلام کنند. در قانون اهدا مبلغی تعیین نشده و این امر تحت عنوان هدیه تلقی می‌شود.
این نماینده مجلس در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر فروش کلیه از سر فقر گفت: این نوعی دیدگاه است؛ اینکه بپذیریم افرادی برای تامین مایحتاج دست به فروش کلیه خود بزنند یا مسیرهای دیگری را برای آن تعبیه‌ کنیم، تفاوت دیدگاه‌ افراد را نشان می‌دهد، اما درحقیقت این موضوع قابل قبول نیست. پزشکیان با انتقاد از فروش کلیه یا هر عضو دیگری از بدن برای ادامه زندگی و تامین احتیاجات اولیه تاکید کرد: این نوع دیدگاه به لحاظ اخلاقی، اعتقادی و مدنی قابل قبول نیست، هرچند برخی این نظر را منطقی قلمداد ‌می‌کنند. او خرید و فروش اعضای بدن ازسوی مافیا را محکوم کرد و افزود: این روش از ریشه اشتباه است. در واقع طرح این موضوعات با تاکید حکم شرعی درست نیست، از این رو بهتر است لایحه یا طرحی برای ساماندهی وضعیت پیوند عضو ارائه شود.


نظر بگذارید