رسانه ها: دادستان کل آمریکا، در پرونده افشای اسناد سیا دخالت کشوهای دیگر را در نظر نخواهد گرفت

رسانه ها: دادستان کل آمریکا، در پرونده افشای اسناد سیا دخالت کشوهای دیگر را در نظر نخواهد گرفت
بازرسان آمریکایی، در پرونده افشای اسناد سیا موضوع دخالت دیگر کشورها را بررسي نخواهند نمود.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز، بازرسان ایالات متحده آمریکا در تحقیقات خود فرضیه دخالت کشورهای دیگر من جمله روسیه را در پرونده افشای اسناد سازمان سیا مورد بررسی قرار نخواهند داد.
به گفته این آژانس خبری، در حال حاضر این بازرسان به دنبال مسئله دخالت برخی از کارمندان سازمان سیا، در افشای اسناد این سازمان می باشند.
پیش از این نیز، بازرسان آمریکایی برخی کارمندان سازمان سیا را در خصوص نشت اسناد این سازمان مورد بازجویی قرار داده بودند.


نظر بگذارید