دو ماه مزد وعیدی مهمانداران شرکت رجاء پرداخت نشده است

پرداخت 2 ماه مطالبات مزدی وعیدی مهماندارا ن شرکت راه آهن رجاء به تاخیر افتاده است.
منابع کارگری ایلنا در شرکت راه آهن رجا گزارش داده‌اند این کارگران که به عنوان مهماندار تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری همانند «صنعت کاران بهمن» ،«آهودشت»،«سیمرغ »،«ماربین» وچند شرکت دیگر به کارهای خدمات دهی به مسافران (مهمانداری) مشغول‌اند در 2ماه گذشته مزدی دریافت نکرده‌اند.
این کارگران که از 8 تا 15 سال دارای سابقه کار هستند، در عین حال گفتند جدا از معوقات مزدی دو ماه گذشته عیدی وپاداش پایان سال مان به تعویق افتاده وخبری از پرداخت آن نیست.
به گفته کارگران مهماندار راه‌آهن رجا به تعویق افتادن مطالبات مزدی آن‌ها درحالی است که ظاهرا شرکت رجا به‌صورت منظم صورت وضعیت‌های پیمانکار را پرداخت نمی‌کند.
آن‌ها می‌گویند درحال حاضر جدا از مشکلات فوق، در زمینه قرارداد کار با پیمانکاران دچار مشکل هستند.


نظر بگذارید