تولید نفت عراق ۱۶ درصد بیشتر از ایران

صادرات نفت
آمارهای ارایه شده از سوی منابع معتبر جهانی نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۴ رقم بسیار اندکی بالاتر از تولید نفت عراق بود، اما عراق در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در تولید نفت از ایران جلو زد.
تازه‌ترین گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید عراق در مارس ۲۰۱۷ معادل ۴۴۰۲ هزار بشکه در روز بوده است که ۶۱۲ هزار بشکه بیشتر از تولید نفت ایران در همین ماه است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که عراق ۱۶ درصد بیشتر از ایران نفت تولید می‌کند. این در حالی است که تولید نفت عربستان سعودی در ماه مارس ۲۰۱۷ کمی بیشتر از ۱۰ میلیون بشه در روز گزارش شده است که ۲۶ درصد بیشتر از مجموع تولید نفت ایران و عراق در مارس ۲۰۱۷ است.
قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در ۳ ماه نخست ۲۰۱۶ حدود ۲۹ دلار بوده است که با ۸۰ درصد رشد به نزدیکی ۵۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
مقدار تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۵.۰۵ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با رشد ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز همراه بود. پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد که میزان تقاضای نفت در سال ۲۰۱۷ با رشد ۱.۲۷ میلیون بشکه در روز به ۹۶.۳۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که رشد تقاضا برای ۲۰۱۷ حدود ۱۰ هزار بشکه بیشتر از رقم بیش‌بینی شده قبلی است.
یکی از دلایل رشد تقاضا به افزایش تقاضای کشور هند مربوط می‌شود که همراه با کشور چین و برخی از کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD عوامل اصلی رشد تقاضا را در سال ۲۰۱۷ تشکیل می‌دهند. تنها منطقه اقتصادی که احتمال کاهش تقاضای نفت آن در سال ۲۰۱۷ وجود دارد، منطقه کشورهای آسیای پاسفیک عضو OECD است.
تقاضای نفت کشور چین در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با ۱۱.۱۹ و ۱۱.۵۱ میلیون بشکه در روز بوده که پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای نفت این کشور در سال ۲۰۱۷ با رشد ۳۱۰ هزار بکشه در روز به ۱۱.۸۲ میلیون بشکه در روز برسد که ۷۰ هزار بشکه در روز کمتر از افزایش تقاضا در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
در بخش عرضه نفت با کاهش ۶۶۰ هزار بشکه در روز تولید غیراوپک، میزان تولید غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷.۳۴ میلیون بشکه در روز رسید. پیش‌بینی می‌شود میزان عرضه کشورهای غیراوپک با رشد ۴۰۰ هزار بشکه در روز، به میانگین ۵۷.۲۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ برسد. چشم‌انداز امیدوارکننده در رابطه با افزایش عرضه نفت در امریکا و کانادا از دلایل بهبود پیش‌بینی عرضه نفت بوده است.
میزان تقاضا برای کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳۱.۶ میلیون بشکه در روز بود که ۱.۹ میلیون بشکه در روز بیشتر از رقم سال ۲۰۱۵ بوده است. برای سال ۲۰۱۷ تقاضا برای نفت کشورهای اوپک به ۳۲.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۰.۷ میلیون بشکه در روز بیشتر از رقم فعلی است.
به گزارش ساعت ۲۴، وفق اطلاعات منابع رسمی، میزان تولید نفت خام ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۳۱۵۲ هزار بشکه در روز و ۳۶۵۱ هزار بشکه در روز بوده است که بعد از رسیدن تولید به رقم ۴۰۱۰ هزار بشکه در روز در دسامبر ۲۰۱۶، طی سه ماه نخست ۲۰۱۷، میزان تولید کاهش یافت و در ماه مارس بر اساس آمار منابع ثانویه به ۳.۷۹ میلیون بشکه در روز رسید. سهم ایران از کل تولید نفت خام اوپک در مارس ۲۰۱۷ حدود ۱۱.۹ درصد بوده است.

س٢٤


نظر بگذارید