مراسم یاد بود رفیق کوروش یکتایی: ویدیو

جمعه ۱۴ اپریل مراسم یاد بود کوروش یکتایی درهمایش ایرانیان شهر هامبورگ برگزار شد که بیش از صد نفر در آن شرکت و یاد خاطره او را گرامی داشتند.

برنامه با  اجرای ترانه ایی انقلابی توسط گروه پپرونی و اعلام یک  دقیقه سکوت به احترامش آغاز شد و سپس نمایندگان تمامی سازمان ، گروه، انجمن و احزابی که رفیق کوروش در آنها فعالیعت داشت، خاطراتی از شرکت فعالانه و همکاری و همیاریش بیان کردند.

بعد از خوانش پیام همایش ایرانیانهامبورگ و حومه، حزب رنجبران ایران، ام ال پ د، گروه دفاع از محیط زیست، شورای فعالین سوسالیست و آزادیخواه شهر هامبورگ، خانه ایران و… استراحت برای صرف شام، میکروفون  در اختیار اشنایان، رفقا، دوستان کوروش یکتایی  قرار گرفت تا خاطرات شخصی از دوران زندگی و بیماریش را بیان کرده،با دکلمه اشعاری یادش  را گرامی بدارند.

در طول برنامه و در بین صحبت ها،  رفقای گروه موزیک «ام ال پ د» و همچنین «پپرونی» به نمایندگی از «ایکور» و اتحاد بین الملل  ترانه های انقلابی را اجرا کردند که باعث فضایی اینرناسیونالیستی در مراسم گشت.

پیام حزب رنجبران ایران- واحد هامبورگ:

بیاد رفیق کورش یکتایی
دوستان و رفقای گرامی
حتما اکثر شما می دانید و آگاه هستید که زنده یاد کورش یکتایی زندگی پر فراز و نشیبی داشت.
فراز او  را در مصادره بانک ایران و انگلیس در سالها خفقان رژیم سلطنتی شاهد بودیم و از نشیب او بعداز دستگیری خبر داریم.
بیشتر ما، درگذشت غریبانه ی او و بستری بودنش در مدت دو ماه در بیمارستان را فراموش نمی کنیم و از آن یاد میگیریم که به زندگی انسانها، نه بطور مقطعی بلکه به صورت کلی تر و با جمعبندی از تمام عمر برخورد کنیم.
از نکات مثبت و منفی هم دیگر یاد گرفته و به یکدیگر كمك کنیم.
طرد کردن و برخورده  اپورتونیستی بر اساس منافع شخصي، مقطعی و گروهی ساده ترین راه است ولی کمک به نوسازی انسانها همتی والا از ما می طلبد.
بیاد داشته باشیم انسان و نجات انسانها  در مرکز شیوه تفکر سوسیالیسم قرار دارد.
درگذشت او را به رفقا ، دوستان و آشنایان و اعضای فامیل اش تسلیت گفته و یاد او را گرامی می داریم.
هواداران و أعضاء حزب رنجبران ایران –  هامبورگ
14.04.2017


نظرات بسته شده است