گزارشی از تظاهرات اول ماە می در شهر هامبورگ

تظاهرات با شکوه امسال در شهر هامبورگ رکورد تعداد شرکت کننده ها نسبت به چند سال گذشته را شکست. امسال بیش از ۷۲۰۰ نفر در تظاهرات حضور به هم رساندند که نشان دهنده نارضایتی طبقه کارگر از شرایط اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر می باشد.
علاوه بر اعتراض بر معضلات، فشارهای اقتصادی و مطرح کردن خواسته های محقانه، مانند افزایش نیروی کار در خدمات بهداشتی و بیمارستان ها، افزایش و امکانات برای جوانان در دوره های تخصصی ، ایجاد شرایط مناسب محیط کاری در حد استاندارد- اقتصادی (پرداخت دستمزد در حد تعرفه)- خدمات و بیمه های اجتماعی و برابری همه این ها با استانداردها و تعرفه ها مشخص شده در آلمان، از طرف سرمایه داران و مراکز تولیدی که برای پرداختن دستمزد کمتر، مراکز تولیدی خود را به خارج از کشور منطقل می کنند. – جلوگیری از اخراج ها وخاتمه دادن  به قراردادهای موقت کاری که شامل بیش از ۴۲ درصد در آلمان می باشد، دو مسئله مهم دیگر که اکثر سازمان ها، گروه ها، احزاب، سندیکاهای کارگری و کارمندی… بر آن تکیه داشتند، ۱- اعتراض به نشست جی۲۰ در هامبورگ، اعلام برنامه ریزی و دعوت به تظاهرات بود و ۲- اعتراض به حقوق بازنشستگان که تنها ۶۷ درصد از حقوق خالص خود را دریافت می کنند و از آن مبلغ،نسبت به کلاسه بندی مالیاتی هر فرد،  مالیات نیز کسر می شود.
زحمتکشان، رنجبران و مدافعانشان در شهر هامبورگ امروز اول ماه می ۲۰۱۷ به امید همبستگی بین المللی و ساختن دنیایی بهتر به خیابان ها آمدند. گام هایشان هرچه استوار تر وتلاششان گسترده تر باد.

تهیە گزارش و فیلم توسط هوادارام حزب رنجبران ایران

هامبورگ :١.٥.٢٠١٧


نظرات بسته شده است