مهلت 72 ساعته به دهها آمریکایی برای ترک خاک روسیه

سخنگوی رسمی رئیس جمهوری روسیه با اعلام تعیین مهلت هفتاد و دو ساعته به دهها امریکایی برای خروج از روسیه، تاکید کرد مساله، فقط اخراج دیپلمات های آمریکایی از روسیه مطرح نیست و آمریکا معین خواهد کرد چه کسی برای ادامه فعالیت در روسیه بماند و چه کسی برود.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم دیمیتری پسکوف امروز دوشنبه گفت: این به انتخاب آمریکا بستگی دارد و پوتین هم منظورش از 755 نفر، هم دیپلمات ها و هم کارکنان فنی بود که کار دیپلماسی نمی کنند چون طبیعتا این تعداد دیپلمات آمریکایی درروسیه وجود ندارد. سخن از دیپلمات ها و سایر شهروندان آمریکایی است که اینجا کار می کنند.
پسکوف افزود: روسیه به همکاری با آمریکا در زمینه هایی که منافع و مصالحش ایجاد کند ادامه خواهد داد و پوتین هم گفته است که حق واکنش های بیشتر را برای خود محفوظ می دانیم اما فعلا انجام آن را ضروری نمی بیند چون در حال همکاری با آمریکا در زمینه هایی هستیم که منافع ما در آن است.


نظر بگذارید